Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Chcę złożyć roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 oraz zbiorcze zestawienie o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. Nie mogę znaleźć jednak formularza i aktualnych stawek. Od 2018 r. mam numer BDO.

Czy za rok 2019 mogę nadal złożyć sprawozdania w wersji papierowej?

Gdzie znaleźć aktualne stawki opłat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?