W jaki sposób ustalić rezydencję podatkową Polaka, który znaczną część roku przebywa poza granicami Polski?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatniczka w 2014 r. wyjechała do Brazylii, gdzie w styczniu 2015 r. wyszła za mąż. Do Polski wróciła w marcu 2019 r. i do tego czasu przez większą cześć okresu z lat 2015 - 2018 przebywała w Brazylii. W Brazylii został jej nadany numer podatkowy (tzw. CPF). Posiada też wizę na pobyt stały. Przez większą część 2019 r. podatniczka przebywała w Polsce pracując tu na podstawie umowy o pracę. W 2020 r. zamierza wyjechać z Polski na stałe do Brazylii. Nigdy oficjalnie nie zgłosiła wyjazdu z Polski i nadal jest w Polsce zameldowana. W Brazylii nigdy nie była zatrudniona, ale w maju 2016 r. założyła tam firmę uzyskując dochody. Równocześnie podatniczka, jako jako tzw. freelancer, podejmowała drobne prace dla polskich firm, wykonywane zdalnie z Brazylii. Zawierała z tego tytułu umowy zlecenia i rozliczała się z tego tytułu w Polsce składając tu zeznania podatkowe wykazując wyłącznie dochody uzyskane od polskich firm z ww. umów zleceń.

Czy w tej sytuacji należałoby uznać, że w latach 2015, 2016, 2017 i 2018 podatniczka była rezydentem podatkowym w Brazylii?

Jeśli tak, czy należałoby w jakiś sposób skorygować złożone w Polsce zeznania podatkowe?

Jak rozliczyć dochody za 2019 r.?

Jakie obowiązki ciążyć będą na podatniczce w związku z wyjazdem do Brazylii w 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access