Questions and answers

Jaki kod nadać odpadom z osadnika znajdującego się za myjnią butelek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Jaki kod należy nadać folii pochodzącej z wymiany na tunelach rolniczych do uprawy warzyw?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaki podatek należy odprowadzić z tytułu uzyskania dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak klasyfikować odpady zatrzymujące się w kratach zabezpieczających małe elektrownie wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak odróżnić uraz powstały wskutek wypadku przy pracy od samoistnego schorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę informatyczną świadczoną na rzecz organizacji non profit z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć się z przychodów uzyskanych po zamknięciu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak zaklasyfikować odpady wydobywcze powstające w kopalni odkrywkowej piasku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można wliczyć do pracowniczego stażu okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować odpady opakowaniowe powstające w gospodarstwach domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować plandeki do przykrywania używane w transporcie kolejowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy zaklasyfikować odpady usunięte z dzikich wysypisk?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować zużyte pisaki-markery?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy klasyfikować maszyny rolnicze oraz przyczepy rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować silnik samochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

W którym roku ująć w kosztach podatkowych fakturę duplikat?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, gdy pracodawca nieuprawniony do wypłaty zasiłku złożył zaświadczenie ZUS Z-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy budowa nowej nawierzchni na kilku drogach w jednym czasie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy dla pływających odskoczni okresowo kotwicznych do dna jeziora wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy import usługi ubezpieczeniowej daje prawo zastosowania stawki VAT zwolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można odliczyć podatek naliczony w związku zakupem zestawów upominkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy nauczyciel - związkowiec posiadający uprawnienia emerytalne podlega ochronie przed zwolnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy opracowanie przez firmę zewnętrzną szaty graficznej aplikacji mobilnej stanowi WNiP podlegającą amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może ujmować na liście płac zbiorcze wyliczenia wynagrodzeń pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracownikowi - emerytowi, który ponownie został zatrudniony w szkole przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy prezes ma prawo do ryczałtu, jeżeli w danym dniu jeździ zarówno samochodem prywatnym jak i służbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy stwierdzenie przez sąd nieważności umowy sprzedaży powoduje również nieważność umowy o kredyt wiązany?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy ściany stolarni mogą być obite płytą pilśniową lub płytą wiórową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy w statucie SP ZOZ-u określa się liczbę przedstawicieli wybieranych przez radę powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Machulak Grzegorz | Aktualne

Czy w supermarketach w fazie projektowej powinny być toalety dla klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy zaległe wynagrodzenie wypłacone obywatelowi Niemiec podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Do jakiego roku podatkowego wliczyć wyliczone różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować przekazanie domu przez dewelopera na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do importu usługi medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku sprzedaży działek z rozpoczętą budową hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie dodatki wypłacane pracownikowi obok wynagrodzenia należy uwzględnić obliczając ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć dyrektor szkoły, jeżeli podejrzewa, że jeden z jego uczniów jest niedożywiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaki przepis reguluje termin wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy opodatkować wynagrodzenia nierezydenta z tytułu umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak naliczać rodzinie odpłatność za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak obliczyć dochód utracony i uzyskany, jeśli strona podjęła zatrudnienie w ostatnim miesiącu roku bazowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać przychody będący spółką z o.o. komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo określać ilości odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć fakturę, która przez przeoczenie nie została rozliczona w okresie jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty podniesienia kapitału zakładowego, które jest warunkiem uzyskania dotacji inwestycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie dotyczące grudnia a wypłacone w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy spółka z o.o. ma prawo obniżyć podatek VAT należny z faktury korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy tracą ważność wstępne badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne