Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otrzymujemy od kontrahentów/podwykonawców robót budowlanych faktury VAT. Zdarza się, że faktury te płacimy w części, zatrzymując część kwoty faktury brutto jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy (gwarancja).

W jaki sposób dokonać płatności częściowej mechanizmem podzielonej płatności, czy właściwe będzie podejście, że zrealizujemy przelew określając proporcjonalnie wartość netto i kwotę podatku VAT?

Czy należy jednak przyjąć stanowisko, że podatek VAT powinien zostać zapłacony w całości, pomimo tego, iż kwota przelewu stanowi część faktury brutto?

Na przykład faktura na kwotę 123.000 zł, zatrzymane zabezpieczenie 30.000 zł; w takiej sytuacji komunikat przelewu MPP wygląda następująco: wartość brutto 93.000 zł, podatek VAT (liczony metodą w stu, w proporcji) 17.390,24 zł.

Czy jest to prawidłowe podejście?

Czy zwrot zatrzymanej kwoty (np. za 3 lata) należy potraktować jako zapłata za fakturę (pozostała część),stąd zastosować MPP i wówczas proporcjonalne "zamknąć" kwotę VAT i netto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację