Questions and answers

Czy każda zmiana zakresu czynności pracownika samorządowego wymaga aneksu do umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy kierowcy przysługują okulary korekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można sporządzić wypis i wyrys z planu miejscowego, który utracił swoją moc?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od części wynagrodzenia, która nie została pracownikowi wypłacona?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy opłata rejestracyjna w konkursie jest zamówieniem publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy pobór i zrzut wód morskich zużywanych do dokowania i wydokowywania wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy podatek u źródła pobrany w USA można odliczyć od podatku polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć cały VAT w związku z nabyciem okularów dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę końcową dotyczącą wykonanych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy powiat może wydzierżawić od gminy budynek w celu zorganizowania w nim internatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy praca pracownika stojącego na trzecim szczeblu drabinki rozstawnej, jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy praca przy zgrzewarce indukcyjnej, jest pracą w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik ma obowiązek zgłoszenia pracodawcy, że otrzymuje rentę inwalidzką?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przepisy nakazują obowiązek wykonywania sanitariatów w sklepach w części ogólnodostępnej dla interesantów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy przy darowiźnie danej rzeczy od której nie odliczyliśmy VAT z faktury zakupowej powinniśmy wykazać VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu karę umowną za nieterminową realizację usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy uczniowie mieszkający w internacie powinni być w nim zameldowani na pobyt czasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy ujmując w rocznym sprawozdaniu umowy zlecenia dla osób fizycznych należy uwzględnić wartość podatku od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w chłodni, pracodawca musi zamontować czujnik bezpieczeństwa „człowiek w komorze”?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w dokumentach dotyczących zatrudnienia dodatek za wieloletnia pracę może być nazywany dodatkiem stażowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wynik inwentaryzacji należy ująć przy wyliczeniu zaliczki na grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy zużyte pisuary można zakwalifikować pod kodem 20 03 07?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Jaka powinna być minimalna odległość zbiornika naziemnego przeciwpożarowego od budynku produkcyjnego i magazynowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak gmina powinna zrealizować obowiązek dożywania dzieci za okres wsteczny, wskazany w decyzji SKO?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą złożenie deklaracji PCC-3 po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie kursy walut należy stosować do transakcji na rachunku dewizowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie zaświadczenia lekarskie lekarz POZ jest zobowiązany wystawiać bezpłatnie, a za które może pobierać opłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Jaki jest okres rękojmi za wady w przypadku usługi odbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jaki jest właściwy kod odpadu dla metalu łączonego z gumą bez możliwości rozdzielenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Jaki kod odpadu należy nadać oknom PCV?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Jakim podatkiem opodatkować tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zrobić odpis na ZFŚS na 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak obliczyć dochód rodziny, jeśli jej członkom zostały wypłacone renty rodzinna i socjalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak powinien postąpić podatnik, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu pokontrolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak po wyborach prawidłowo skonstruować uchwały dot. wynagrodzenia i dodatku specjalnego dla Wójta Gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy uwzględniając odliczenie składki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć grudniową zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować środki z ZUS w księgach jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak rozliczyć pod kątem podatku VAT usługę pośrednictwa świadczoną przez zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach fakturę za energię elektryczną odnoszącą się do 2013 r. i 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak w czasie zawieszenia działalności gospodarczej opodatkować sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dzierżawy od obywatela szwedzkiego nieruchomości położonej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kto powinien,a kto może podpisywać deklarację na podatek od nieruchomości w imieniu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto wydaje decyzję w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy byłemu nauczycielowi przysługuje urlop w wyższym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Pod jakim kodem należy zaklasyfikować odpady złomu z produkcji polegającej na tłoczeniu detali na zimno?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować filtry powietrza i filtry przeciwpyłkowe wymontowane z samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować pył powstający w trakcie produkcji opakowań z tektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy zdać stare komputery, myszki, drukarki, rejestratory obrazu itp. z przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadów należy sklasyfikować opisane w pytaniu odpady powstające w fabryce wentylatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne