Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymuje zapłatę za fakturę wystawioną w walucie obcej (USD) w Bitcoinach (BTC) - spółka rozlicza barter, tj. dzieli wartość faktury wyrażonej w USD przez liczbę otrzymanych zgodnie z umową BTC, następnie kurs wyrażony w USD przelicza na złotego kursie NBP z dnia poprzedzającego otrzymanie BTC.

Czy rozliczając następnie przychód ze sprzedaży otrzymanych wcześniej w ramach barteru BTC (po kursie rzeczywistym sprzedaży) w koszty podatkowe może zaliczyć wartość otrzymanych BTC po kursie przyjętym do rozliczenia barteru (opisanym powyżej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?