Questions and answers

Jakie są uprawnienia i obowiązki pracodawcy, który zatrudnia osobę niepełnosprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy na pokrycie kosztów pobytu w hostelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy należy zmienić decyzję przyznającą dodatek energetyczny w przypadku zmiany w składzie rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić sytuację dochodową w sprawie zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy wystawienie noty korygującej przez nabywcę usługi najmu dotyczącej daty sprzedaży jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może zwolnić pracownika w wieku ochronnym, jeżeli następuje likwidacja oddziału prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować VAT świadczone usługi stołówkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy po terminie do złożenia skargi może jeszcze rozszerzyć zakres skargi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego można nawiązać kolejny stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy podatnik ma prawo wystawić fakturę eksportową ze stawką 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w systemie czterobrygadowym obowiązuje zasada co czwartej soboty wolnej od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić maksymalny odpływ ścieków z oczyszczalni dla okresu bezopadowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy nauczycieli obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak wyliczyć koszt podatkowy w przypadku sprzedaży udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy praca w koszu podnośnika samojezdnego lub samochodowego jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Kiedy podatnik rozliczający się kwartalnie ma prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nauczyciela dyplomowanego można skierować na badania logopedyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy ustalając wysokość wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić kwotę wyrównania do płacy minimalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy umowa o pracę z pielęgniarką zawarta na czas określony przekształci się w umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić początkową datę przysługiwania prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy dyrektor ma obowiązek powiadomić nauczyciela na piśmie o możliwości przejścia w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wybór kwartalnego podatku liniowego dotyczy wszystkich źródeł przychodu podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydawanie pracownikom proszku do prania odzieży roboczej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy możemy odliczyć VAT wynikający z dokumentu SAD mimo, że fizycznie go nie zapłaciliśmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od zbiorników na olej i azot należy zapłacić podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co można uznać za koszty uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki dokument sprzedaży należy wystawić przy wywozie towaru na Wyspy Kanaryjskie - fakturę eksportową czy WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do której grupy KŚT należy zakwalifikować nową halę magazynową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik powinien dokonać korekty VAT od pierwszych opłat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć staż urlopowy, jeżeli pracownik podejmuje pracę u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury z McDonald's?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy taras zabudowany dachem wspartym na słupach przy budynku letniskowym zalicza się do powierzchni zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy kwota opłaty wstępnej w całości stanowi koszt uzyskania czy tylko do momentu cesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie warunki powinna spełniać umowa leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu zakupionego na kredyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie wymagania należy spełnić w razie ustawienia kontenera z substancjami chemicznymi w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości otrzymanej w wyniku likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak opodatkować dywidendę wypłaconą zagranicznym udziałowcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak ustalić wartość przychodu w przypadku zbycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w stosunku do dobudowanej części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak opodatkować karty podarunkowe wydane zwycięzcom w organizowanym konkursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo wystąpić o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym miesiącu zaksięgować fakturę wystawioną w maju z datą sprzedaży z marca?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Jurczyga Maciej | Nieaktualne

Czy obciążanie klienta opłatą za media może odbywać się jedynie notą, bez faktury, czy paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne