w jaki sposób można podpisać umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym, oprócz tradycyjnego sposobu opatrzenia dokumentu własnoręcznymi podpisami pracodawcy i pracownika tymczasowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób można podpisać umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym, oprócz tradycyjnego sposobu opatrzenia dokumentu własnoręcznymi podpisami pracodawcy i pracownika tymczasowego?

Czy są jakieś inne sposoby dopuszczalne przez prawo oprócz podpisu własnoręcznego i podpisu kwalifikowanego?

Czy wystarczy, aby pracodawca przedstawił pracownikowi warunki umowy o pracę tymczasową na piśmie, nie uzyskując od niego podpisu własnoręcznego, a jedynie otrzymał potwierdzenie zapoznania się z warunkami poprzez podpis zaawansowany lub potwierdzenie mailowe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access