Czy wniosek i oświadczenie potwierdzające realizację wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej mogą stanowić jeden dokument?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zawarcie w druku "wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej" potwierdzenia odbioru dokumentacji medycznej i przyjęcie podpisu osoby odbierającej osobiście tę dokumentację w placówce, na dowód przekazania przez placówkę medyczną dokumentacji medycznej osobie uprawnionej, narusza prawo pacjenta dostępu do dokumentacji medycznej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access