Czy osobie fizycznej będącej właścicielem lokalu mieszkalnego, ale prowadzącej działalność gospodarczą, można udzielić... - OpenLEX

Czy osobie fizycznej będącej właścicielem lokalu mieszkalnego, ale prowadzącej działalność gospodarczą, można udzielić bonifikaty od opłaty jednorazowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą.

Czy zatem osobie fizycznej będącej właścicielem lokalu mieszkalnego, ale prowadzącej działalność gospodarczą, można udzielić bonifikaty od opłaty jednorazowej w oparciu o art. 9 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139) – dalej u.p.p.u.w.?

Zgodnie z aktem notarialnym nabycie nieruchomości nastąpiło do majątku osobistego, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?