Questions and answers

Na jaki okres należy wydawać decyzje przyznające usługi opiekuńcze świadczone w domu podopiecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jakiej sytuacji możemy uznać transakcję za eksport pośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT ma wystawić fakturę za transport towarów do Niemiec na rzecz firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy budowa przenoski kajakowej na cieku melioracji podstawowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy butle z gazami laboratoryjnymi mogą być magazynowanej w wentylowanej grawitacyjnie metalowej szafie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich jest zwolniona z podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy korekta składek na FP i FGŚP wpływa na korektę kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można wystąpić o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę dla nauczyciela emeryta zatrudnionego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu do 24 kwietnia 2015 r. przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy od darowizny należy odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy o strajku pracowników pracodawca powinien informować PIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy placówka edukacyjna powinna podać swój statut do publicznej wiadomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy pracownik musi wykonać badania kontrolne, jeżeli po zwolnieniu chorobowym nie podejmuje pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy przepisy bhp dopuszczają dezynfekcję i ponowne wykorzystywanie obuwia roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy starosta może wydać zezwolenie na hodowlę charta osobie, która już posiada to zwierzę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy sterylizacja w autoklawach przed ich mechanicznym sortowaniem jest procesem odzysku odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy syn prowadzący działalność gospodarczą może część lokalu wynająć matce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji można wydać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Skowysz Aleksandra | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji należy wydać decyzję o ustaleniu linii brzegu, czy o rozgraniczeniu gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy zniesienie współwłasności nieruchomości za odpłatnością można traktować jako dostawę zwolnioną z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy z zfśs można sfinansować dodatkową opiekę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, któremu w trakcie roku zmieniał się wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka jest wysokość kwoty wolnej od świadczeń socjalnych w 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy właściwie odczytać dopuszczalne parametry dla oczyszczalni w pozwoleniach wodnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jak rozliczać wydatki o charakterze remontowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć przychód z tytułu usług ciągłych, jeśli faktura zostanie wystawiona po 2 miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak w okresie świątecznym udzielić dni wolnych osobom niepełnosprawnym i zapewnić ich pracę w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować do kosztów kwoty wynikające z faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak zaprezentować w deklaracji VAT zakup licencji od podmiotu angielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy można dokonać zmian w polityce rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy prowizja za otwarcie linii gwarancyjnej powinna być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto powinien rozliczyć VAT, jeśli teatr z Polski świadczy usługi kulturalne w Moskwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dane osób zmarłych podlegają ochronie na podstawie u.o.d.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy dotacje otrzymane na działalność statutową należy uwzględniać przy wyliczaniu struktury sprzedaży VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy kalendarze z logo firmy przekazane pracownikom generują po ich stronie przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy kursy językowe dla osób fizycznych i firm podlegają opodatkowaniu VAT oraz ewidencji na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy kwotę zasiłku okresowego wlicza się do dochodu osoby ubiegającej się o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy możliwe jest odliczenie VAT od faktury za środki antynikotynowe wykupione dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nabycie lokalu mieszkalnego do celów związanych z działalnością gospodarczą stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy należy wysłać zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu w trybie z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy na terenie szkoły można zorganizować dyskotekę dla uczniów lub imprezę masową dla mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2015 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej w szkole do 2007 r. przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odsetki od udzielonych z ZFŚS pożyczek podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne