Czy można sprzedać mieszkanie, które stanowi miejsce do egzekucji w trybie najmu okazjonalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można sprzedać mieszkanie, które stanowi miejsce do egzekucji w trybie najmu okazjonalnego?

Czy w księdze wieczystej widnieje wpis, że zostało wystawione oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu w przypadku ustania stosunku najmu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX