Questions and answers

Czy pracownicy można zaliczyć do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przy ustalaniu wartości firmy należy uwzględnić przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy spółce niemieckiej przysługuje zwrot podatku wynikającego z faktury zakupu w Polsce towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu wycofanego na cele osobiste podatnika będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy szkolenia prowadzone na rzecz przedsiębiorców lub przyszłych przedsiębiorców stanowią szkolenia zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy uczestnicy szkolenia z zakresu opieki paliatywnej są zwolnioni z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w laboratorium, w którym używane są żrące chemikalia należy zainstalować oświetlenie awaryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wpłacona dokonana przez wspólników na konto spółki podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w remanencie na koniec roku należy wykazać środki trwałe oraz wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wykonanie opisanej przebudowy kanału ściekowego wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy wystawiona faktura za tłumaczenie przysięgłe dla firmy włoskiej powinna być wystawiona z 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu osobowego, należy skorygować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zagraniczna osoba fizyczna odpowiada za zaległości podatkowe spółki z o.o., w której jest członkiem zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zakup akwarium może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wydawane jest bezterminowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Do kiedy należy obniżyć wymiar czasu pracy nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką stawką KŚT powinniśmy amortyzować silosy zewnętrzne wyposażone w pompy ciśnieniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować kompleksową organizację konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usług cateringowych świadczonych na rzecz wojska?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie możliwe metody ewidencji wyrobów dopuszcza ustawa o rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła nieodpłatne przekazanie towarów przed likwidacją działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie skutki wywołuje wydanie posiłków regeneracyjnych osobom wykonującym umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu zgłoszenia o wyborze szczególnej metody rozliczania odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę korygującą (in minus), dotyczącą stawki za transport z Belgii do Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak obliczyć urlop pracownikowi zatrudnionemu na 1/8 etatu na 6 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak prawidłowo należy naliczyć dodatki za nadgodziny dla pielęgniarki zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty w przypadku których przysługuje odliczenie 50% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach podatkowych wydatek na uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wykazać środek trwały w bilansie, jeżeli spółka zamierza go sprzedać i została podpisana umowa przedwstępna?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakup wyposażenia i środków trwałych, które będą częściowo sfinansowane z dotacji unijnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć otrzymany przelew walutowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jakiej odległości od budynku mieszkalnego możemy mówić o przydomowym charakterze inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W jaki sposób należy potraktować powierzchnię remontowanego obiektu przy wyliczaniu prestruktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dla potrzeb podatku od nieruchomości myjnia jest budowlą, a dla potrzeb podatku dochodowego - urządzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy do premii pieniężnych należy wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy firma może zastosować zwolnienie z VAT przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy gmina może przekazać OSP sprzęt i wyposażenie w formie darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy gmina może zlecić i opłacić świadczenie usług prawnych na rzecz jej mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy istnieje obowiązek wystawienia PIT-8C, gdy po zmarłym pracowniku dzieci otrzymały paczki choinkowe z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy istnieje określony przepisami wzór rozliczenia dotacji celowej dla zakładu budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy karty podarunkowe zakupione bez VAT, w momencie wydania powinny zostać opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy legitymacja szkolna może pełnić funkcje dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby pełnoletniej na potrzeby KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy małżonkowie są odrębnymi podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można odpis na ZFŚS sfinansować z ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy opodatkować sprzedaż samochodu osobowego, od zakupu którego spółka nie miała prawa odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy niezamortyzowana wartość początkowa samochodu stanowi w przypadku jego sprzedaży koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne