Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sprawie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej.

Jednym ze świadczeń uregulowanych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest wynagrodzenie przyznawane opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną/małoletnią.

Wynagrodzenie to przyznawane jest przez sąd, a jego wypłatę realizują ośrodki pomocy społecznej. Udzielenie tego świadczenia nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

W związku z tym pojawia się kolejne pytanie, a mianowicie, czy osoba pobierająca to świadczenie ma obowiązek poinformowania OPS o zmianie jej sytuacji, w szczególności o uchyleniu przez sąd postanowienia przyznającego wynagrodzenie?

Wątpliwości budzi również tryb i sposób, w jaki należałoby ewentualnie dochodzić świadczenia wypłacanego po uchyleniu postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia, zakładając, iż opiekun prawny (osoba pobierająca to wynagrodzenie) nie poinformował OPS o uchyleniu postanowienia sądu przyznającego wynagrodzenie?

W związku z rozbieżnościami, jakie zarysowały się w praktyce organów wypłacających ww. świadczenie, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy osoba pobierająca świadczenie ma obowiązek poinformowania OPS o zmianie jej sytuacji, w szczególności o uchyleniu postanowienia o przyznaniu jej wynagrodzenia za sprawowanie opieki?

2. W jakim trybie i na podstawie jakich przepisów należy dochodzić zwrotu świadczeń wypłaconych po uchyleniu postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 53a u.p.s.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?