Questions and answers

Jaki wymiar urlopu wychowawczego przysługuje pracownicy, której mąż jest rolnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć nabycie usługi organizacji stoiska wystawienniczego na targach w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy społecznemu inspektorowi pracy można powierzyć inną pracę na postawie art. 42 § 4 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni o głębokości do 30 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT odsprzedać części do samochodu, które zostały zakupione od osoby fizycznej z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy dochód z tytułu świadczenia wychowawczego jest dochodem opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy orzeczone wyrokiem znęcanie się nad dzieckiem wyklucza pobieranie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez instalacje i urządzenia energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy kwoty zwrócone podatnikowi na mocy wyroku sądu stanowią przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak ustalić gminę właściwą do ponoszenia odpłatności za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób można dokonać zmiany imienia ucznia w arkuszu ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Na jakich zasadach podatnik może odliczyć VAT przy wykupie samochodu z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy godzina zgonu powinna być w karcie wypisowej pacjenta wpisana jako godzina wypisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Nieaktualne

Czy sprzedaż wierzytelności podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jesteśmy S

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy bilety na mecz żużlowy wręczone klientom generują po ich stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy nowy regulamin wycieczek szkolnych można wprowadzić zarządzeniem dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż kartonu z nadrukiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT szkoła prywatna powinna opodatkować sprzedaż posiłków uczniom i pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować nieodpłatne przekazanie samochodu służbowego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia planu urlopów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy do liniowego wskaźnika laserowego powinna być dołączona instrukcja użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy mandat karny poszkodowanego załącza się do protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Co powinna zawierać instrukcja pompowania opon w wózkach widłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy do KUP można zaliczyć całą kwotę rachunku telefonicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy opisane postępowanie z opakowaniami big-bag jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż składnika majątkowego przez samorządową jednostkę budżetową korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zapłatę odszkodowania od firmy logistycznej należy potraktować jako obrót i naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką podstawę zawrzeć w świadectwie pracy, jeśli pracownik poprosił o skrócenie okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji można zobowiązać inwestora do wybudowania własnego ujęcia wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy cały okres podróży służbowej przedstawiciela handlowego stanowi czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wartość zamówienia na leki należy szacować łącznie z zamówieniem na rękawice medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Jaką stawką PCC opodatkować umowę zakupu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dopłata do wczasów pod gruszą przysługuje na wypoczynek zorganizowany przez firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób dokonać sprzedaży gruntu wraz z rozpoczętą budową domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy postąpić z wyjaśnieniami dotyczącymi dokumentu zastrzeżonego jako tajemnica przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy wymiana okien to remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zamawiający powinien skontrolować powiązania osobowe podmiotu trzeciego i wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak zaksięgować bezpłatne przekazanie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy pracodawca może być producentem narzędzi pracy na swój użytek lub na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za szkolenie pracownika, które będzie w 80% sfinansowane dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Gdzie zaprezentować należność wynikającą z wynagrodzenia za udzielone poręczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakim koncie zaksięgować otrzymane odszkodowanie za zniszczenie mienia przez osobę trzecią?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego wywoła sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy przedsiębiorca musi uzyskać jakiekolwiek pozwolenie związane z gospodarką odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować produkcję twarogu z mleka pochodzącego z własnej produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy stacja bazowa telefonii komórkowej stanowi budowlę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób uwzględnić w PKPiR koszt projektu strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za zobowiązania związane z przedsiębiorstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego powstaną w związku z użyczeniem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy na budowę dwóch otwartych zbiorników na gnojowicę konieczne jest wydanie decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy wniesienie całego przedsiębiorstwa spółki z o.o. do innej spółki z o.o. podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować przewłaszczenie pojazdu na zabezpieczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki organ może przeprowadzić kontrolę studni, celem sprawdzenia, czy wymagane było pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy bezpłatna rezygnazja męża z użytkowania wieczystego może powodować dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy spółka, prowadząc działalność handlową, może świadczyć usługę magazynu konsygnacyjnego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy asystentem rodziny może być osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy stłuczenie palca jest urazem w rozumieniu przepisów o wypadkach przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak w dochodzie na gruncie u.ś.r uwzględnić dochody z umów o pracę, zlecenia i o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak podzielić się majątkiem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne