Questions and answers

Jak ustalić właściwość miejscową w sprawie świadczeń pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeśli dzieło wykonane przez kontrahenta posiada wady?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na kim spoczywa obowiązek przycięcia gałęzi wrastających w linie energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

W jakich sytuacjach ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie organ powinien wydać decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy na dożywianie dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jaki sposób dyrektor może dokonać przeniesienia pracownika z jednego miejsca pracy na inne stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób można zlikwidować obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska, które zostało zamknięte?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób należy potrącić należność dla komornika z zasiłku wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo określać emitory?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć WNT sprzed rejestracji spółki jako podatnika VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dochody osiągane w polskiej spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Z jaką stawką VAT spółka powinna refakturować usługi zastępcze wykonane na towarach przez inną spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy cyklinowanie i lakierowanie parkietów jest robotą budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy darowizna w formie pieniężnej wlicza się do dochodu w roku bazowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy fakturę wystawioną z nadanym nam numerem NIP SK jesteśmy zobowiązani wykazać w polskiej deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy firma korzystająca z usług spedytora powinna wskazać siebie jako transportującego odpad na KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy gmina ma obowiązek objąć ogródki letniskowe systemem gospodarowania odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy jednocześnie można prowadzić PKPiR oraz księgi handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przyznać jednocześnie dwa zasiłki okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można przyznać prawo do świadczenia rodzicielskiego matce odbywającej staż z urzędu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można zmodernizować stanowisko, z którego emisja nie powoduje przekroczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy podmiot trzeci składa dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy pomieszczenie przeznaczone do ładowania akumulatorów powinno być wyposażone w umywalkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy półautomaty spawalnicze powinny być oznakowane piktogramem źródła pola elektromagnetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy prokurator może wykorzystać urlop wypoczynkowy w godzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy protokół posiedzenia komisji konkursowej na dyrektora szkoły podlega ujawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przy sprzedaży płyt dekoracyjnych można zastosować stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy rozwiązanie umowy przez innego pracodawcy przerywa bieg urlopu bezpłatnego udzielonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy spółdzielnia może sprzedać miejsce postojowe korzystając ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy starosta powinien udostępnić informację na temat imion i nazwisk członków zarządu spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy świadek wypadku powinien złożyć podpis pod wyjaśnieniami w sprawie wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy układ zbiorowy pracy może nie określać wysokości wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy w czasie zawieszenia działalności gospodarczej można ująć w kosztach podatek akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy założenie akt osobowych pracownikom jest zawsze konieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować sprzedaż biletów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować sprzedaż zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekształcenie pożyczki w darowiznę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak należy prawidłowo kierować pracownika do pełnienia funkcji rezydenta na koloniach zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo wystawić świadectwo pracy kilkadziesiąt lat po przejęciu innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć zleceniobiorcę z Białorusi, który posiada kartę polaka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług pośrednictwa handlowego na gruncie podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy prawidłowo należy odprowadzić od faktury podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto może złożyć wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne osoby chorej psychicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie Zakład Usług Komunalnych może powierzyć przeprowadzenie postępowania pracownikom gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować zużyte szkła spawalnicze ochronne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne