Questions and answers

Czy w przypadku konwersji na kapitał zakładowy powstanie obowiązek podatkowy w PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wydanie materiałów do przerobu obcego dokumentuje się również dowodem WZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zamawiający powinien udostępnić dokumentację przetargową osobie trzeciej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy zapłacenie zaliczki na rzecz przyszłej dostawy towarów łączy się z obowiązkami na gruncie prawa celnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zasadnicza szkoła zawodowa może wydać świadectwo ukończenia placówki sprzed 20 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy z powodu likwidacji stanowiska pracy przysługuje odszkodowanie z tytułu zwolnienia z pracy za wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zwrot wkładu dokonany przez nowego wspólnika podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Gdzie należy ująć przedmiotowe opłaty notarialne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Gdzie należy wpisać w świadectwie pracy, iż wypłacono odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Gdzie w sprawozdaniu Rb-Z wykazać zawartą ugodę na spłatę zaległych zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jaka będzie podstawa prawna uzupełniania etatu w innych szkołach przez nauczyciela po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować sprzedaż odpadów PCV?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki będzie koszt uzyskania przychodów dotyczący operacji sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakich należy dokonać księgowań w związku z nienależnie opłaconymi składkami na ubezpieczenie społeczne i FP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie grupy podatników są zobowiązane do generowania plików JPK_MAG?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie konsekwencje w VAT w 2017 r. ma wykazanie transakcji rozliczanej na zasadzie odwrotnego obciążenia o miesiąc za późno?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie szkolenia powinien odbyć pracownik doraźnie wykonujący obowiązki brygadzisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak korygować faktury zaliczkowe w obliczu braku płatności przed wykonaniem usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym zastaw rejestrowy na wekslu własnym w spółce będącej wystawcą weksla?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zwrot wadium wpłaconym w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak opodatkować podatkiem VAT refakturowanie ubezpieczenia wynajmowanej hali magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na przygotowanie posiłków dla przedszkoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty dwuletniego certyfikatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wygląda ewidencja księgowa zapłaty za fakturę kartą płatniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak zaksięgować koszty z faktury otrzymanej w roku bieżącym a dotyczącej częściowo poprzedniego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaprezentować należności sporne w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S i Rb-N?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Kto powinien prowadzić służbę przygotowawczą dla dyrektora samorządowej jednostki organizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

mju

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Na jaki maksymalny czas można zatrudnić nauczyciela w celu zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jakim czasie po porodzie kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą może rozpocząć świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jakim zakresie członkowie zarządu wykonawcy będącego spółką z o.o. składają oświadczenie z KRK?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

W jaki sposób należy liczyć dochód uzyskany z tytułu uzyskania zatrudnienia w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy dokonać korekty VAT naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy prokurator ma prawo kwestionować rachunek wystawiony przez biegłego sądowego będącego lekarzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy organ może pozostawić wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez rozpoznania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy pracownikom testującym kable do 1 kV należy zapewnić ochronę przeciwporażeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca prowadzący skład budowlany i pakujący kamień w worki foliowe podlega opłacie produktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można przywrócić do ewidencji środków trwałych wyksięgowany wcześniej środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy przychody związane z wysyłką wydawnictw powinny być księgowane na przychody ze sprzedaży wydawnictw?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy przyjmując sieć wodociągową na OT w połowie roku należy dokonać korekty podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób należy księgować fakturę z portalu internetowego za wynajem krótkoterminowy pokoi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Co powinien zrobić pracodawca, gdy pracownikowi na komisji lekarskiej orzeczono trwałą niezdolność do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy 5-łóżkowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii musi posiadać aparat do hemodializy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy dochód z pola przekazanego darowizną innej osobie należy potraktować jako dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy dokumenty składane na wezwanie zamawiającego powinny zawierać datę ich sporządzenia oraz datę terminu składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy działalność z zakresu wystawiania przedstawień teatralnych jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy flebotomista z certyfikatem uzyskanym w Wielkiej Brytanii ma prawo pobierać krew w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy instalacja o łącznej mocy powyżej 56 MW będzie podlegała pod dyrektywę MCP czy pod dyrektywę IED?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy instytucja kultury jako organizator koncertu może odliczyć podatek VAT w związku z jego organizacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy kosztem inwestycji może być wydatek na przygotowanie studium wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy kupno biletów promowych firma powinna opodatkować stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy nabywając bilety lotnicze od zagranicznego pośrednika należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne