Questions and answers

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą przekazanie przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób zamawiający powinien oszacować zamówienie nieplanowane na projekt drenażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi odrębnie z każdej umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można zastosować stawkę 8% do usługi montaż dachu (wraz z materiałem) na budynku o powierzchni do 300 m²?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka ma możliwość przeszacowania aktywa (środki trwałe) do ich wartości godziwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć zmodernizowaną sieć elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż elementu środka trwałego, którego wartość nie jest znana?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można amortyzować wyposażenie, które zamontowane jest w nieukończonym budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy makieta oczyszczalni może być środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy opłaty poniesione w związku ze sprowadzeniem samochodu z UE zwiększają wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od materiałów, z których zostało wybudowane pomieszczenie gospodarcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przekazanie samochodu na potrzeby własne wspólników generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób należy amortyzować ogrodzenie wybudowane wokół budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy spółka jawna może odliczyć VAT od wniesionego aportem środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy zestaw narzędzi zebranych w profesjonalnej skrzyni może stanowić jeden środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć dokonanie przebudowy w kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zestaw komputerowy powinien zostać w całości uznany za środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób ująć zakup zapasowego komputer, który jest zabezpieczeniem systemu sterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jakiej pozycji RZiS powinny być zaprezentowane wydatki na wyposażenie ośrodka wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów nabycie niezorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć koszt zakupu plandeki z logo firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką amortyzować klimatyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Jak rozliczyć podatek dochodowy przy umowie franczyzowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie w firmie transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Michalska Iwona | Aktualne

Co decyduje o zakwalifikowaniu danych wydatków do wydatków remontowych lub modernizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach działalności wydatek na zakup lokalu mieszkalnego na biuro?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy urząd skarbowy może zakwestionować brak podziału kosztów na lata których dotyczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy możemy skorygować amortyzację pomimo zapisu, że przyjętej metody amortyzacji nie można zmienić?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Michalska Iwona | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Niziołek-Duda Kamila | Aktualne

Jak potraktować wydatki na remont lokalu wynajętego do prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować piec na ekogroszek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Niziołek-Duda Kamila | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu rozliczenie nakładów po zakończeniu umowy najmu pomiędzy stronami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Niziołek-Duda Kamila | Aktualne

Czy prowizja z tytułu przyznania kredytu zwiększa wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak spółka powinna rozliczyć w podatku dochodowym zakup filmu reklamującego jej produkty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatki na zakup nowego radia do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy koszt zakupu aktualizacji programu komputerowego można jednorazowo zaliczyć w koszty prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową wydatków na ulepszenie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Do jakich kosztów należy zakwalifikować Vademecum Głównego Księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy pacjent ma prawo domagać się realizacji świadczeń zdrowotnych na terenie szpitala przez podmiot zewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jakie działania mieszczą się w formie unieszkodliwiania odpadów D1?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy z nauczycielem mianowanym, który uzupełnia etat w innej szkole, dyrektor może podpisać drugą umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy realizacja oświetlenia skateparku wymaga dokonania zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy z nauczycielem dyplomowanym, który uzupełnia etat w innej szkole dyrektor może podpisać drugą umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysługuje nauczycielowi zastępującemu za okres zatrudnienia trwający dwa tygodnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy polska firma zobowiązana jest do poboru podatku u źródła od czeskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy pismem urzędowym jest każde zgłoszenie, które przychodzi na szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaką odprawę należy wypłacić pracownikowi, z którym rozwiązano umowę w związku z likwidacją stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku zakupu mieszkania typu condo lub aparthotelu, podatnik musi zapłacić podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy wypłacić dodatkowe roczne wynagrodzenie pracownikowi młodocianemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne