Jak należy postąpić w przypadku zamieszczenia przez ADO na stronie www szkoły linku do strony archiwalnej tejże szkoły, dla której nie ma zawartej umowy powierzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie zalecenia powinien wydać IOD jeśli ADO zamieścił na stronie www szkoły link do strony archiwalnej szkoły, dla której nie ma umowy powierzenia?

Hosting strony jest poza obszarem EOG – Belize City. Strona dalej działa, ale nie jest aktualizowana przez szkołę. Szkoła opłacała usługę do 2020 roku. Na stronie nie ma żadnych formularzy zgłoszeniowych/ankiet, ale zamieszczone są zdjęcia z różnych uroczystości szkolnych z lat 2004-2020 z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli, zaproszonych gości. ADO posiada zgody na publikację wizerunków od 2018 roku. Dyrektor stoi na stanowisku, że strona archiwalna to kronika szkoły.

Co powinien zrobić ADO ze stara stroną? Czy powinien zażądać protokołu usunięcia danych od dostawcy hostingowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access