Kto jest osobą uprawnioną do odbioru/kontroli stanu technicznego urządzeń cumowniczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto jest osobą uprawnioną do odbioru/kontroli stanu technicznego urządzeń cumowniczych w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 206 poz. 1516) - dalej r.w.t.m.b.h.?

Chodzi o zapis umieszczony w Dziale 4 Rozdział 1 § 83 ust. 1 pkt 8 lit. a i § 83 ust. 1 pkt 8 lit. b r.w.t.m.b.h.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX