Questions and answers

W jaki sposób w aktach wewnątrzakładowych doprecyzować czas pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik samorządowy ma prawo do dodatku za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za nie zgłoszenie schematu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dokonanie zmiany ukształtowania terenu działki wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy należy informować starostę o likwidacji jednego emitora?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Na kogo powinno być wystawione zatwierdzenie organizacji ruchu, gdy wniosek złożył pełnomocnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy mimo złożenia nowego wniosku uzgodnienie z konserwatorem zabytków zachowuje aktualność?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy na budowę basenu inwestor winien uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Kto powinien wydać pozwolenie na budowę na działkach drogi krajowej i stanowiącej własność PKP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy inwestor powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie po przebudowaniu budynku użyteczności publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak opodatkować świadczenie usług najmu w Polsce przez obywatela Stanów Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zbiornik retencyjny może być usytuowany za nieprzekraczalną linią zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy można zrzucić wodę ze zbiorników przeciwpożarowych do jeziora bez uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy ręczna segregacja odpadów na linii sortowniczej może być uznana za recykling odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy nauczycielki mogą jednocześnie strajkować i wypełniać swoje obowiązki podczas praktyk?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto może być odbiorcą danych osobowych w przypadku szkół i przedszkoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zakup bonów na szkła do okularów za 500 zł i odsprzedaż za 1 zł są od 2019 r. opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy umieszczenie przez zamawiającego na stronie internetowej JEDZ wyłącznie w formacie XML jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy można na terenie zagrożonym powodzią lokalizować zbiorniki na gaz płynny propan-butan?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy faktura za usługę załadunku na targi, które odbędą się w kraju UE stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury otrzymanej od kontrahenta z tytułu obróbki wadliwych wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może włączyć do pensum matematykowi zajęcia rozwijające kreatywność uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaką procedurę należy przeprowadzić w związku z wygaszeniem decyzji na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy sporządzić bilans za pierwszy rok działalności spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować zakup spółki z o.o. zamiast rejestracji nowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne