Pytania i odpowiedzi

Jakie wymagania powinny spełniać szafki do przechowywania substancji chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie czynniki powinny być zawarte w skierowaniu na badanie lekarskie dla spawacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba aby mogła zostać pedagogiem szkolnym w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy podmiot organizujący wysyłkę odpadów musi posiadać kopię załącznika nr VII z potwierdzeniem odbiorcy odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy na odpompowanie wody powodziowej z wyrobiska górniczego do rzeki wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy hydranty zewnętrzne na terenie firmy powinny być wyposażone w tabliczki orientacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy zboże jest nakładem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Na jakich zasadach jest możliwe wydanie decyzji potwierdzającej prawo cudzoziemca do świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy firma będzie musiała instalować kasę fiskalną online od 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy rolnik indywidualnie przekazujący gnojowicę do biogazowni musi wystawić kartę przekazania odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakich zapisów należy dokonać na świadectwie końcowym uczennicy, która pobierała naukę we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak obliczyć ile urlopu przysługuje niepełnoetatowym pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać psychoonkolog pracujący w hospicjum domowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są podatkowo-ubezpieczeniowe skutki zapewnienia noclegu pracownikowi z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, aby mogła być zatrudniona w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy karta SIM jest sprzętem w rozumieniu u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak wystawić fakturę korygującą jako bonus od obrotu, jeżeli spółka prowadzi sprzedaż mieszaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować zwroty produktów z sieci sklepów stacjonarnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak wygląda faktura za eksport usług w przypadku podatnika niezarejestrowanego do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać nadgodziny w przypadku dwóch umów z tym samym pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować przychód z tytułu odstępnego za zawarcie umowy cesji leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy paragon za zakup biletu PKP może być podstawą ujęcia tego kosztu w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy nie przekraczając limitu 2.000.000 zł należy ustalić rzeczywistego odbiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wydawanie opinii przez SP ZOZ jest czynnością opodatkowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy organ podatkowy powinien rozpatrzyć wniosek podatnika o umorzenie odroczonego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak jednostka budżetowa powinna ustalić wartość samochodu osobowego jako środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Majchrzak Marcin | Aktualne

Czy sprzedaż koparki zakupionej od osoby fizycznej może być opodatkowana w procedurze VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy odliczenie VAT od leasingu odstępnego posiada jakieś ograniczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy obciążenie użytkowników drogi wewnętrznej kosztami jej utrzymania podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dyżury ponad specjalizację lekarza rezydenta wliczać należy do podstawowego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy kierowcy w delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy od składki na ubezpieczenie NNW i OC opłaconych przez pracodawcę należy odprowadzać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy rów należy wyłączyć z opracowania i rozpatrywany przez inny organ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Kto może kierować Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy poprzez korektę zeznania podatkowego, można zmienić formę opodatkowania ze wspólnego na indywidualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielowi, który przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak obliczyć dochód rodziny w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne