Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.2009.22.279 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

M.P.2009.22.277 | uchwała z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

M.P.2009.22.276 | uchwała z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Heleny Modrzejewskiej w 100. rocznicę śmierci.

M.P.2009.22.275 | uchwała z dnia 3 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

M.P.2009.21.272 | obwieszczenie z dnia 31 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.21.271 | obwieszczenie z dnia 27 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.

M.P.2009.21.267 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.21.264 | zarządzenie z dnia 31 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2009.21.263 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.21.262 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2009.21.261 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.21.260 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.21.259 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.21.258 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.21.257 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.21.256 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.21.255 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.21.254 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2009.20.253 | komunikat z dnia 25 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.20.251 | obwieszczenie z dnia 23 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

M.P.2009.20.248 | uchwała z dnia 23 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała - Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.2009.20.246 | uchwała z dnia 31 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2009.20.245 | postanowienie z dnia 13 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.18.239 | obwieszczenie z dnia 20 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.18.238 | obwieszczenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Roczna kwota graniczna.

M.P.2009.18.237 | obwieszczenie z dnia 16 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2008 r.

M.P.2009.18.236 | obwieszczenie z dnia 20 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Indonezja-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu. Dżakarta.2008.09.25.

M.P.2009.18.231 | umowa międzynarodowa z dnia 25 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie Szefa Sztabu Generalnego.

M.P.2009.18.230 | postanowienie z dnia 6 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.18.229 | postanowienie z dnia 5 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.17.225 | obwieszczenie z dnia 16 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.17.223 | postanowienie z dnia 8 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.17.222 | postanowienie z dnia 8 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.17.221 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.17.220 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.17.219 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.17.218 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.17.217 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.17.216 | postanowienie z dnia 31 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2009.17.215 | postanowienie z dnia 30 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.17.214 | postanowienie z dnia 30 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.17.213 | postanowienie z dnia 29 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2009.17.212 | postanowienie z dnia 25 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.17.211 | postanowienie z dnia 25 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.17.210 | postanowienie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.17.209 | postanowienie z dnia 22 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.17.208 | postanowienie z dnia 18 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.17.207 | postanowienie z dnia 18 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 29 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gliwicach.

M.P.2009.17.206 | postanowienie z dnia 17 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Zygmunta Krasińskiego w 150. rocznicę Jego śmierci.

M.P.2009.17.205 | uchwała z dnia 18 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2009.16.204 | komunikat z dnia 10 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2009.16.203 | komunikat z dnia 6 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2009 r.

M.P.2009.16.202 | obwieszczenie z dnia 11 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.16.201 | obwieszczenie z dnia 6 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.16.200 | obwieszczenie z dnia 5 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2009.16.198 | zarządzenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki.

M.P.2009.16.197 | zarządzenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Uczczenie 70. rocznicy śmierci świętej Urszuli Ledóchowskiej i uznanie jej za wzór patriotki.

M.P.2009.16.195 | uchwała z dnia 5 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.2009.15.193 | komunikat z dnia 20 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2009.15.192 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt nienormatywny