Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2012.237

Akt indywidualny
Wersja od: 18 kwietnia 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 października 2011 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 620/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostają

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

na wniosek Ministra Obrony Narodowej:

1. mł. chor. mar. Chełmowski Dariusz Marek, 2. mar. Nowaczyk Łukasz Michał,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

3. Białas Dariusz Piotr, 4. Burda Maksymilian, 5. Kowalczyk Leszek, 6. Kubosz Andrzej Marian, 7. Krupiak Lech Marek, 8. Mathias Ryszard Józef, 9. Rybicki Marek, 10. Wicher Jacek,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

11. Dawid Zbigniew, 12. Draszek Piotr, 13. Wysocki Piotr Władysław.