Official Gazette

Indonezja-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu. Dżakarta.2008.09.25.

M.P.2009.18.231 | umowa międzynarodowa z dnia 25 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie Szefa Sztabu Generalnego.

M.P.2009.18.230 | postanowienie z dnia 6 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.18.229 | postanowienie z dnia 5 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.17.225 | obwieszczenie z dnia 16 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.17.223 | postanowienie z dnia 8 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.17.222 | postanowienie z dnia 8 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.17.221 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.17.220 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.17.219 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.17.218 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.17.217 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.17.216 | postanowienie z dnia 31 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2009.17.215 | postanowienie z dnia 30 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.17.214 | postanowienie z dnia 30 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.17.213 | postanowienie z dnia 29 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2009.17.212 | postanowienie z dnia 25 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.17.211 | postanowienie z dnia 25 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.17.210 | postanowienie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.17.209 | postanowienie z dnia 22 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.17.208 | postanowienie z dnia 18 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.17.207 | postanowienie z dnia 18 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 29 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gliwicach.

M.P.2009.17.206 | postanowienie z dnia 17 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Zygmunta Krasińskiego w 150. rocznicę Jego śmierci.

M.P.2009.17.205 | uchwała z dnia 18 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2009.16.204 | komunikat z dnia 10 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2009.16.203 | komunikat z dnia 6 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2009 r.

M.P.2009.16.202 | obwieszczenie z dnia 11 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.16.201 | obwieszczenie z dnia 6 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.16.200 | obwieszczenie z dnia 5 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2009.16.198 | zarządzenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki.

M.P.2009.16.197 | zarządzenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Uczczenie 70. rocznicy śmierci świętej Urszuli Ledóchowskiej i uznanie jej za wzór patriotki.

M.P.2009.16.195 | uchwała z dnia 5 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.2009.15.193 | komunikat z dnia 20 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2009.15.192 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt nienormatywny

Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

M.P.2009.14.185 | komunikat z dnia 20 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2008 r.

M.P.2009.14.182 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2009.14.181 | zarządzenie z dnia 10 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2009.14.180 | zarządzenie z dnia 6 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2009.14.179 | zarządzenie z dnia 5 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.14.174 | postanowienie z dnia 17 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.14.173 | postanowienie z dnia 17 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.14.172 | postanowienie z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Ryszarda Siwca.

M.P.2009.14.171 | uchwała z dnia 6 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 3/08.

M.P.2009.13.170 | wyrok z dnia 18 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.13.168 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.13.167 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2009 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2009.13.166 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.13.165 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2009.13.164 | postanowienie z dnia 18 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.13.163 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2009.13.162 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.13.161 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.13.160 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.13.159 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2009.12.155 | komunikat z dnia 17 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

M.P.2009.12.154 | komunikat z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2009.12.153 | ogłoszenie z dnia 3 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.12.151 | obwieszczenie z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju Regionalnego lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2009.12.150 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

M.P.2009.12.149 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.12.148 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.12.147 | postanowienie z dnia 11 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2009.12.146 | postanowienie z dnia 11 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Macieja Rataja w 125. rocznicę urodzin.

M.P.2009.12.145 | uchwała z dnia 20 lutego 2009 r. | Akt nienormatywny