Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2012.223

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 kwietnia 2012 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.1)
______

1) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 45, poz. 506).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I.

 Jednostki organizacyjne podległe

1.
Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
2.
Dowództwo Sił Powietrznych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
3.
Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
4.
Dowództwo Wojsk Specjalnych w Krakowie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
5.
Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
6.
Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
7.
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
8.
Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej.
9.
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
10.
Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
11.
Szefostwo Inżynierii Wojskowej w Warszawie.
12.
Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
13.
Szefostwo Obrony Przeciwlotniczej w Warszawie.
14.
Szefostwo Geografii Wojskowej w Warszawie.
15.
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
16.
Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
17.
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie.
18.
Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
19.
Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
20.
Wojskowy Dozór Techniczny w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
21.
Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.
22.
Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi.
23.
Jednostka Wojskowa Nr 3984.
24.
Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
25.
Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie.
26.
Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.
27.
Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie.
28.
Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.
29.
Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie.
30.
Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie.
31.
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
32.
Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie.
33.
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie.
34.
Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych w Warszawie.
35.
Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie.
36.
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
37.
Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie i Wrocławiu.
38.
Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie.
39.
Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie.
40.
Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie i Toruniu.
41.
Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.
42.
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
43.
Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu.
44.
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego w Warszawie.
45.
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie.
46.
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Kołowych Transporterów Opancerzonych i Przeciwpancernych Pocisków Kierowanych w Warszawie.
47.
Zespół do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
48.
Zespół do Spraw Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych w Warszawie.
49.
Zespół do Spraw Sytuacji Szczególnych w Warszawie.
50.
Zespół Taktycznych Systemów Transmisji Danych i NAVSTAR GPS w Warszawie.
51.
Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIA.
52.
Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, USA.
53.
Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, BELGIA.
54.
Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych Brunssum z siedzibą w Brunssum, HOLANDIA.
55.
Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Powietrznych Ramstein z siedzibą w Ramstein, NIEMCY.
56.
Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Heidelberg z siedzibą w Heidelbergu, NIEMCY.
57.
Polski Zespół Łącznikowy przy Dowództwie Centralnym USA z siedzibą w Tampa, USA.
58.
Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3A NATO z siedzibą w Brukseli, BELGIA.

II.

 Jednostki organizacyjne

A.
Nadzorowane:
1.
Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie wraz z podległymi oddziałami terenowymi.
2.
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie.
3.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
4.
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
5.
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
6.
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
7.
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.
8.
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie.
9.
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu.
10.
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.
11.
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce.
12.
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego we Wrocławiu.
13.
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
14.
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
15.
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie.
B.
Nadzorowane z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych:
1.
Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie.
2.
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i Warszawie.
3.
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy, Elblągu, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.
4.
Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
5.
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
6.
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie.
C.
Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa:
1.
Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w Poznaniu.
2.
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie.
3.
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.
4.
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie.
5.
Wojskowe Zakłady Kartograficzne sp. z o.o. w Warszawie.
6.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi, Nr 2 S.A. w Bydgoszczy i Nr 4 S.A. w Warszawie.
7.
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu i Nr 2 S.A. w Czernicy.
8.
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu.
9.
Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich.
10.
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu.
11.
Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości likwidacyjnej.
12.
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
13.
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
14.
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
15.
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
16.
Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie.
17.
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie.