Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2012.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.2)
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 105, poz. 1059).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH:

I.

 Jednostki podległe

1)
Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie;
2)
Centrum Informatyczne Edukacji z siedzibą w Warszawie;
3)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku;
4)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie;
5)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie;
6)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi;
7)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży;
8)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu;
9)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie;
10)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu;
11)
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym:

12)
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z siedzibą w Warszawie;
13)
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

II.

 Jednostki nadzorowane

1)
Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie.

Publiczne zakłady kształcenia nauczycieli:

2)
Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
3)
Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
4)
Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
5)
Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
6)
Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;
7)
Kolegium Nauczycielskie w Ostrołęce prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
8)
Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
9)
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
10)
Kolegium Nauczycielskie w Suwałkach prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego;
11)
Kolegium Nauczycielskie w Tarnobrzegu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
12)
Kolegium Nauczycielskie w Wałczu prowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;
13)
Kolegium Nauczycielskie w Warszawie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
14)
Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;
15)
Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;
16)
Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;
17)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy prowadzone przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
18)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;
19)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
20)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
21)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
22)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
23)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju prowadzone przez Samorząd Powiatowy Miasta Jastrzębie-Zdrój;
24)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
25)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;
26)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
27)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
28)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego;
29)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;
30)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
31)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
32)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu prowadzone przez Samorząd Województwa Opolskiego;
33)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
34)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
35)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przeworsku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
36)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Puławach prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;
37)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
38)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
39)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
40)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu prowadzone przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego;
41)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
42)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;
43)
I Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
44)
II Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
45)
III Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
46)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
47)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej prowadzone przez Samorząd Województwa Małopolskiego;
48)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suwałkach prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego;
49)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tarnobrzegu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
50)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu prowadzone przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
51)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
52)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Wałczu prowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;
53)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;
54)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
55)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
56)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem prowadzone przez Samorząd Województwa Małopolskiego;
57)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zamościu prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;
58)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli:

59)
Kolegium Nauczycielskie w Białymstoku prowadzone przez Grażynę Olszewską-Bakę;
60)
Kolegium Nauczycielskie w Krakowie prowadzone przez Stowarzyszenie "Dom Rodzinny";
61)
Kolegium Nauczycielskie w Warszawie prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;
62)
Kolegium Nauczycielskie w Wodzisławiu Śląskim prowadzone przez Joannę Zdziebło;
63)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bełchatowie prowadzone przez Jerzego Piontka;
64)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Białymstoku prowadzone przez Spółkę z o.o. "Inter-Lingua";
65)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Białymstoku prowadzone przez Lubę Biesiekirską;
66)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej prowadzone przez Jerzego Deca;
67)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy;
68)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chojnicach prowadzone przez Spółkę z o.o. Collegium Pomerania;
69)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Elblągu prowadzone przez Dorotę Goerick;
70)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gdańsku prowadzone przez Spółkę z o.o. "English Unlimited";
71)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Iławie prowadzone przez Spółkę z o.o. "Pol-Irish Center";
72)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jaworznie prowadzone przez Miejskie Towarzystwo Oświatowe;
73)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Katowicach prowadzone przez Spółkę z o.o. "Perfektor";
74)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kielcach prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach;
75)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kłodzku prowadzone przez Violettę Jakobsze;
76)
Nauczycielskie Kolegium języków Obcych w Koszalinie prowadzone przez Fundację Oświatową - Europejskie Centrum Edukacyjne;
77)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Krakowie prowadzone przez Spółkę z o.o. "Kolegium Nauczycielskie i Szkoła Języka Angielskiego GAMA-BELL" i Spółkę z o.o. "Instytut Języka Angielskiego - Bell";
78)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Krakowie prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach;
79)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lublinie prowadzone przez Krystynę Ludzińską;
80)
Nauczycielskie Kolegium języków Obcych w Łodzi prowadzone przez Jerzego Piontka;
81)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży prowadzone przez Spółkę z o.o. "Language Education";
82)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie prowadzone przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego;
83)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie prowadzone przez Bożenę Ziomek;
84)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu prowadzone przez Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego;
85)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Wojewódzki w Opolu;
86)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzone przez Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój";
87)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Spółkę z o.o. Instytut Wiedzy Powszechnej;
88)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach;
89)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Wyższą Szkolę Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu;
90)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rybniku prowadzone przez Beatę Czogallę;
91)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie prowadzone przez Eugeniusza Rydzika;
92)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sanoku prowadzone przez Andrzeja Brygidyna;
93)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Spółkę z o.o. "Szczecińskie Centrum Edukacyjne";
94)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczecinie prowadzone przez Spółkę z o.o. "Szczecińskie Centrum Edukacyjne";
95)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczecinie prowadzone przez Alicję Kwiatek i Tadeusza Wiesława Bratosa;
96)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy;
97)
Nauczycielskie Kolegium języków Obcych w Wodzisławiu Śląskim prowadzone przez Joannę Zdziebło.

III.

 Jednostki nadzorowane wspólnie z innymi organami:

Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie.