Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2011.105.1059

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.3)
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie;

2) Centrum Informatyczne Edukacji z siedzibą w Warszawie;

3) Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie;

4) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku;

5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie;

6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie;

7) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi;

8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży;

9) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu;

10) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie;

11) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu;

12) Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym:

1) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z siedzibą w Warszawie;

2) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Jednostki, które Minister Edukacji Narodowej prowadzi wspólnie z innymi organami:

Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie.

Publiczne zakłady kształcenia nauczycieli:

1) Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

2) Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

3) Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

4) Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

5) Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

6) Kolegium Nauczycielskie w Ostrołęce prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

7) Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

8) Kolegium Nauczycielskie w Radomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

9) Kolegium Nauczycielskie w Suwałkach prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego;

10) Kolegium Nauczycielskie w Tarnobrzegu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

11) Kolegium Nauczycielskie w Wałczu prowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;

12) Kolegium Nauczycielskie w Warszawie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

13) Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

14) Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;

15) Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

16) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy prowadzone przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

17) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;

18) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

19) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

20) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

21) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

22) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju prowadzone przez Samorząd Powiatowy Miasta Jastrzębie-Zdrój;

23) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;

24) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;

25) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;

26) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

27) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego;

28) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

29) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

30) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

31) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu prowadzone przez Samorząd Województwa Opolskiego;

32) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

33) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

34) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przeworsku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

35) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Puławach prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;

36) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

37) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

38) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

39) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu prowadzone przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego;

40) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

41) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

42) I Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

43) II Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

44) III Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

45) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;

46) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej prowadzone przez Samorząd Województwa Małopolskiego;

47) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suwałkach prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego;

48) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tarnobrzegu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

49) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu prowadzone przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

50) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

51) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Wałczu prowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;

52) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;

53) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;

54) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

55) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem prowadzone przez Samorząd Województwa Małopolskiego;

56) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zamościu prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;

57) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli:

1) Kolegium Nauczycielskie w Białymstoku prowadzone przez Grażynę Olszewską-Bakę;

2) Kolegium Nauczycielskie w Krakowie prowadzone przez Stowarzyszenie "Dom Rodzinny";

3) Kolegium Nauczycielskie w Warszawie prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;

4) Kolegium Nauczycielskie w Wodzisławiu Śląskim prowadzone przez Joannę Zdziebło;

5) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bełchatowie prowadzone przez Jerzego Piontka;

6) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Białymstoku prowadzone przez Spółkę z o.o. "Inter-Lingua";

7) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Białymstoku prowadzone przez Lubę Biesiekirską;

8) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej prowadzone przez Jerzego Deca;

9) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy;

10) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chojnicach prowadzone przez Spółkę z o.o. Collegium Pomerania;

11) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chrzanowie prowadzone przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej;

12) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Elblągu prowadzone przez Dorotę Goerick;

13) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gdańsku prowadzone przez Spółkę z o.o. "English Unlimited";

14) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Iławie prowadzone przez Spółkę z o.o. "Pol-Irish Center";

15) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jaśle prowadzone przez Spółkę z o.o. Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszechnica";

16) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jaworznie prowadzone przez Miejskie Towarzystwo Oświatowe;

17) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Katowicach prowadzone przez Spółkę z o.o. "Perfektor";

18) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kielcach prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach;

19) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kłodzku prowadzone przez Violettę Jakobsze;

20) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Koszalinie prowadzone przez Fundację Oświatową - Europejskie Centrum Edukacyjne;

21) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Krakowie prowadzone przez Spółkę z o.o. "Kolegium Nauczycielskie i Szkoła Języka Angielskiego GAMA-BELL" i Spółkę z o.o. "Instytut Języka Angielskiego - Bell";

22) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Krakowie prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach;

23) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lublinie prowadzone przez Krystynę Ludzińską;

24) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łodzi prowadzone przez Jerzego Piontka;

25) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży prowadzone przez Spółkę z o.o. "Language Education";

26) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie prowadzone przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego;

27) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie prowadzone przez Bożenę Ziomek;

28) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu prowadzone przez Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego;

29) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Wojewódzki w Opolu;

30) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzone przez Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój";

31) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Spółkę z o.o. Instytut Wiedzy Powszechnej;

32) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach;

33) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu;

34) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rybniku prowadzone przez Beatę Czogallę;

35) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie prowadzone przez Eugeniusza Rydzika;

36) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sanoku prowadzone przez Andrzeja Brygidyna;

37) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Spółkę z o.o. "Szczecińskie Centrum Edukacyjne";

38) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczecinie prowadzone przez Spółkę z o.o. "Szczecińskie Centrum Edukacyjne";

39) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczecinie prowadzone przez Alicję Kwiatek i Tadeusza Wiesława Bratosa;

40) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy;

41) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Wodzisławiu Śląskim prowadzone przez Joannę Zdziebło.