Official Gazette

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2009.5.42 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2009.5.41 | postanowienie z dnia 13 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2009.5.40 | postanowienie z dnia 13 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.5.39 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2009.5.38 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Marka Szczygły.

M.P.2009.5.37 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Eugeniusza F. Kwiatkowskiego.

M.P.2009.5.36 | uchwała z dnia 21 stycznia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.4.35 | obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

M.P.2009.4.33 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2009.4.32 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2009.4.31 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.4.30 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.4.29 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.4.28 | postanowienie z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.4.27 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.4.26 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.4.25 | postanowienie z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.4.24 | postanowienie z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.4.23 | postanowienie z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.3.21 | postanowienie z dnia 29 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.3.20 | postanowienie z dnia 26 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.3.19 | postanowienie z dnia 23 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.3.18 | postanowienie z dnia 16 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2009.3.17 | postanowienie z dnia 16 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.3.16 | postanowienie z dnia 16 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.3.15 | postanowienie z dnia 16 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.3.14 | uchwała z dnia 9 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie roku 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego.

M.P.2009.3.13 | uchwała z dnia 9 stycznia 2009 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 10. rocznicy śmierci Jerzego Grotowskiego.

M.P.2009.3.12 | uchwała z dnia 8 stycznia 2009 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2009.2.10 | postanowienie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.2.9 | uchwała z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Podjęcie decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2009.1.7 | komunikat z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.1.6 | obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.

M.P.2009.1.5 | obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2009.1.4 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

90. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919.

M.P.2009.1.2 | uchwała z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

M.P.2009.1.1 | uchwała z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czas ich otwarcia.

M.P.2008.97.854 | obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.97.853 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.97.852 | obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.97.851 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2009.

M.P.2008.97.848 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawki opłaty paliwowej na rok 2009.

M.P.2008.97.847 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

M.P.2008.97.845 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009.

M.P.2008.97.844 | uchwała z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.97.842 | postanowienie z dnia 8 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.97.841 | postanowienie z dnia 7 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2008.97.840 | postanowienie z dnia 1 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.97.839 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.97.838 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.97.837 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.97.836 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.97.832 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.97.831 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu tytułu profesora.

M.P.2008.97.830 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

M.P.2008.97.829 | uchwała z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przypadki prześladowań chrześcijan w Indiach.

M.P.2008.97.828 | uchwała z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r.

M.P.2008.96.827 | obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2009 r.

M.P.2008.95.825 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.95.824 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I-IV kwartał 2007 r. i za I-III kwartał 2008 r.

M.P.2008.95.823 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.2008.95.822 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.

M.P.2008.95.820 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2008.95.819 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.95.818 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.95.817 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.95.816 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2008.94.813 | postanowienie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.94.812 | postanowienie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.94.811 | postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.94.810 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.94.809 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2008.94.808 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.94.807 | postanowienie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.94.806 | postanowienie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt indywidualny