Wolne stanowisko komornika sądowego.

Monitor Polski

M.P.2012.238

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 kwietnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 kwietnia 2012 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.