Law Journal

Ustanowienie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1927.95.848 | rozporządzenie z dnia 24 października 1927 r. | Akt utracił moc

Dostarczanie środków przewozowych dla wykonywania budowy i utrzymania dróg publicznych i mostów.

Dz.U.1927.95.846 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 20 października 1927 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie i zmiany "Taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".

Dz.U.1927.94.844 | rozporządzenie z dnia 26 października 1927 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1927.94.843 | rozporządzenie z dnia 24 października 1927 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terminu spisu zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1927.94.842 | rozporządzenie z dnia 20 października 1927 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1927.93.838 | rozporządzenie z dnia 17 października 1927 r. | Akt utracił moc

Spis koni, bydła, trzody chlewnej i owiec.

Dz.U.1927.93.835 | rozporządzenie z dnia 17 października 1927 r. | Akt utracił moc

Statut oficerskich sądów honorowych.

Dz.U.1927.93.834 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Scalanie gruntów.

Dz.U.1927.92.833 t.j. | ustawa z dnia 31 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic obwodów wójtowskich Żabno i Rytel w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1927.92.832 | rozporządzenie z dnia 7 października 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic obwodów wójtowskich Tereszewo i Kurzętnik w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1927.92.831 | rozporządzenie z dnia 7 października 1927 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie wołkowyskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

Dz.U.1927.92.830 | rozporządzenie z dnia 6 października 1927 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie konińskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.

Dz.U.1927.92.829 | rozporządzenie z dnia 6 października 1927 r. | Akt utracił moc

Uchylenie odrębności stanowych.

Dz.U.1927.92.824 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 14 października 1927 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa.

Dz.U.1927.92.823 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 14 października 1927 r. | Akt utracił moc

Ustalanie prawa własności do gruntów nadanych włościanom przy uwłaszczeniu.

Dz.U.1927.92.822 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 14 października 1927 r. | Akt obowiązujący

Zwrot cła przy wywozie barwników.

Dz.U.1927.91.820 | rozporządzenie z dnia 10 października 1927 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie obrabiarek.

Dz.U.1927.91.819 | rozporządzenie z dnia 10 października 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiany w sieci publicznych dróg państwowych.

Dz.U.1927.91.817 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 11 października 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1927.90.811 | rozporządzenie z dnia 14 października 1927 r. | Akt utracił moc

Sposób zaprzysięgania członków komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych.

Dz.U.1927.90.810 | rozporządzenie z dnia 7 października 1927 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacyje zawodowe do nauczania w ludowych szkołach rolniczych.

Dz.U.1927.90.809 | rozporządzenie z dnia 14 września 1927 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów do budowy kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.

Dz.U.1927.90.807 | zarządzenie z dnia 11 października 1927 r. | Akt indywidualny

Zamiana gruntu kolejowego w Sopotach na grunt gminy miasta Sopot.

Dz.U.1927.90.806 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 października 1927 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż, zamiana i darowizna niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1927.90.805 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 października 1927 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa o opłatach stemplowych.

Dz.U.1927.90.804 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 października 1927 r. | Akt jednorazowy

Parcelacja dóbr Krotoszyńskich Odolanowskich.

Dz.U.1927.90.803 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 października 1927 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienie ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.

Dz.U.1927.90.802 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 października 1927 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie Serji XVII biletów skarbowych.

Dz.U.1927.89.801 | rozporządzenie z dnia 10 października 1927 r. | Akt utracił moc

Emigracja.

Dz.U.1927.89.799 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 11 października 1927 r. | Akt utracił moc

Sztuczne środki słodzące.

Dz.U.1927.89.797 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 października 1927 r. | Akt utracił moc

Tryb załatwiania próśb o ułaskawienie osób skazanych przez sądy wojskowe.

Dz.U.1927.89.796 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 października 1927 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen sprzedażnych wódek monopolowych.

Dz.U.1927.88.795 | rozporządzenie z dnia 28 września 1927 r. | Akt utracił moc

Ustalenie kompetencji władz skarbowych do nadawania i cofania koncesyj na sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1927.88.794 | rozporządzenie z dnia 19 września 1927 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż nieruchomości państwowej w mieście Nowy Pohost w powiecie brasławskim.

Dz.U.1927.88.792 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 października 1927 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich.

Dz.U.1927.88.791 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 października 1927 r. | Akt jednorazowy

Stabilizacja złotego.

Dz.U.1927.88.790 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 13 października 1927 r. | Akt utracił moc

Plan stabilizacyjny i zaciągnięcie pożyczki zagranicznej.

Dz.U.1927.88.789 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 13 października 1927 r. | Akt utracił moc

Należytość monopolowa od zapałek przywożonych z zagranicy.

Dz.U.1927.87.785 | rozporządzenie z dnia 24 września 1927 r. | Akt utracił moc

Utworzenie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Dz.U.1927.87.783 | rozporządzenie z dnia 17 września 1927 r. | Akt utracił moc

Utworzenie dla spraw Zakładu ubezpieczenia od wypadków sądów rozjemczych w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Dz.U.1927.87.782 | rozporządzenie z dnia 27 września 1927 r. | Akt utracił moc

Nakazy karne w postępowaniu administracyjnem na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Dz.U.1927.87.776 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 września 1927 r. | Akt utracił moc

Używanie maszyn do oznaczania na pocztowych przesyłkach listowych kwoty uiszczonej opłaty pocztowej.

Dz.U.1927.86.774 | rozporządzenie z dnia 9 września 1927 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie w m.st. Warszawie sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia.

Dz.U.1927.86.773 | rozporządzenie z dnia 27 września 1927 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1927.86.771 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 23 września 1927 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowej w mieście Nieszawie.

Dz.U.1927.86.770 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 września 1927 r. | Akt indywidualny

Czechosłowacja-Polska. Układ o żegludze powietrznej. Praga.1926.04.15.

Dz.U.1927.86.768 | umowa międzynarodowa z dnia 15 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1927.85.767 | rozporządzenie z dnia 27 września 1927 r. | Akt utracił moc

Odszkodowanie za utratę zarobków asesorów i ich zastępców w sądach przemysłowych w Bielsku, Krakowie i Lwowie.

Dz.U.1927.85.766 | rozporządzenie z dnia 27 września 1927 r. | Akt utracił moc

Utworzenie rady szkolnej okręgowej warszawskiej.

Dz.U.1927.85.764 | rozporządzenie z dnia 5 września 1927 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż nieruchomości państwowej w osadzie Czerwińsku, gminie sieleckiej, powiecie płońskim.

Dz.U.1927.85.763 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 września 1927 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa wprowadzająca austrjacki kodeks handlowy.

Dz.U.1927.85.762 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 września 1927 r. | Akt jednorazowy

Zm.: art. 261 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r.

Dz.U.1927.85.761 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 września 1927 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Milowicach pod Sosnowcem w powiecie będzińskim.

Dz.U.1927.85.760 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 września 1927 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowej w gminie Anastazewo w powiecie gnieźnieńskim.

Dz.U.1927.85.759 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 września 1927 r. | Akt indywidualny

Ulgi celne dla maszyn i aparatów niewyrabianych w kraju.

Dz.U.1927.84.758 | rozporządzenie z dnia 26 września 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Mińska Mazowieckiego w województwie warszawskiem.

Dz.U.1927.84.757 | rozporządzenie z dnia 17 września 1927 r. | Akt utracił moc