Law Journal

Wywłaszczenie gruntów na cele rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza w Czarnocinie w powiecie łódzkim.

Dz.U.1927.111.939 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 1927 r. | Akt indywidualny

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1927.110.938 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Otwarcie ruchu tymczasowego i zatwierdzenie taryf na elektrycznej kolei dojazdowej Warszawa-Grodzisk.

Dz.U.1927.110.937 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie sieradzkim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.

Dz.U.1927.110.936 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Równem.

Dz.U.1927.110.935 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Prawo łowieckie.

Dz.U.1927.110.934 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Wycofanie z obiegu biletów zdawkowych wartości 2 złotych.

Dz.U.1927.109.933 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Ustalenie trybu ogłaszania wartości złota.

Dz.U.1927.109.932 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: §2 i §3 rozporządzenia z dnia 7 września 1926 r. o lichwie pieniężnej.

Dz.U.1927.109.931 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1927 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia z dnia 19 lutego 1925 r. oraz ustanowienie rabatu handlowego dla sprzedawców soli.

Dz.U.1927.109.930 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Znakowanie mięsa, przeznaczonego do wywozu do Szwecji.

Dz.U.1927.109.927 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Zasiłki dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dz.U.1927.109.926 | rozporządzenie z dnia 19 września 1927 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin.

Dz.U.1927.108.922 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 19 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Złożenie dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dz.U.1927.108.921 | oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1927 r. | Akt jednorazowy

Konwencja międzynarodowa dotycząca opjum. Genewa.1925.02.19.

Dz.U.1927.108.920 | umowa międzynarodowa z dnia 19 lutego 1925 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży specjalnych i importowanych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1927.107.919 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Pobyt cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej.

Dz.U.1927.107.917 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej.

Dz.U.1927.107.916 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe, wiążące się z umowami, zawartemi przed dniem 1 stycznia 1927 r.

Dz.U.1927.106.914 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.

Dz.U.1927.106.913 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy.

Dz.U.1927.106.912 | rozporządzenie z dnia 29 października 1927 r. | Akt jednorazowy

Ubezpieczenie pracowników umysłowych.

Dz.U.1927.106.911 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 28 grudnia 1887 r. o ubezpieczeniu robotników od wypadków.

Dz.U.1927.106.910 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 listopada 1927 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja umów dzierżawnych, dotyczących gruntów parcelowanych.

Dz.U.1927.106.909 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 19 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż gruntu państwowego przy stacji kolejowej Jędrzejów.

Dz.U.1927.106.908 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 19 listopada 1927 r. | Akt indywidualny

Uchylenie mocy obowiązującej rozporządzenia cesarskiego z dnia 9 sierpnia 1915 r. o pozbywaniu gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U.1927.106.907 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 19 listopada 1927 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o pomiarze morskich statków handlowych.

Dz.U.1927.105.906 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.

Dz.U.1927.104.905 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Jednorazowy zasiłek dla pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.

Dz.U.1927.104.903 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Jednorazowy zasiłek dla emerytów, wdów i sierot.

Dz.U.1927.104.902 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 26 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie ceł wywozowych od pszenicy i mąki pszennej.

Dz.U.1927.103.900 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1927 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o gołębiach pocztowych.

Dz.U.1927.103.899 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustęp drugi art. 1 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1926 r. o utworzeniu Rady Finansowej przy Ministrze Skarbu.

Dz.U.1927.103.896 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 19 listopada 1927 r. | Akt jednorazowy

Darowizna gruntu państwowego na rzecz stowarzyszenia pod nazwą "Towarzystwo Domu Żołnierza Polskiego" w Lublinie.

Dz.U.1927.103.895 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 8 listopada 1927 r. | Akt indywidualny

Częściowa zmiana taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

Dz.U.1927.102.892 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1927 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

Dz.U.1927.102.891 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1927 r. | Akt jednorazowy

Ulga celna na sieci rybackie i przędzę do wyrobu tych sieci.

Dz.U.1927.102.890 | rozporządzenie z dnia 31 października 1927 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie zwrotnych naczyń po wyrobach monopolu spirytusowego.

Dz.U.1927.102.889 | rozporządzenie z dnia 28 października 1927 r. | Akt jednorazowy

Regulamin komisyj dyscyplinarnych dla mierniczych przysięgłych.

Dz.U.1927.102.888 | rozporządzenie z dnia 30 września 1927 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu pszenicy oraz mąki pszennej.

Dz.U.1927.102.887 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Radcowie do spraw handlu zagranicznego Polski.

Dz.U.1927.102.886 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Popieranie naftowego ruchu wiertniczego.

Dz.U.1927.102.885 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Wystawy i targi gospodarcze.

Dz.U.1927.102.884 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Obowiązek dostarczania środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju.

Dz.U.1927.102.883 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 12 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Regulacja i utrzymanie wód spławnych.

Dz.U.1927.102.882 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 9 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Statut Państwowej Rady Spirytusowej.

Dz.U.1927.101.881 | rozporządzenie z dnia 10 października 1927 r. | Akt utracił moc

Zakaz zawierania umów lawinowych.

Dz.U.1927.101.880 | rozporządzenie z dnia 27 października 1927 r. | Akt utracił moc

Przerachowanie długów rentowych.

Dz.U.1927.101.879 | rozporządzenie z dnia 27 października 1927 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż gruntu państwowego przy szlaku kolejowym Poznań-Drawski Młyn.

Dz.U.1927.101.875 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 8 listopada 1927 r. | Akt indywidualny

Zamiana niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1927.101.874 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 8 listopada 1927 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienie punktu 7 poz. 117 taryfy celnej.

Dz.U.1927.101.872 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 8 listopada 1927 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie art. 24 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U.1927.101.871 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 8 listopada 1927 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Dz.U.1927.100.870 | rozporządzenie z dnia 31 października 1927 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie kaliskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.

Dz.U.1927.100.869 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie radomskowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.

Dz.U.1927.100.868 | rozporządzenie z dnia 29 października 1927 r. | Akt utracił moc

Regulaminy zakładów opiekuńczych.

Dz.U.1927.100.867 | rozporządzenie z dnia 12 października 1927 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje kierowników zakładów opiekuńczych.

Dz.U.1927.100.866 | rozporządzenie z dnia 10 października 1927 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności urzędowe, dokonywane na zasadzie ustawy elektrycznej.

Dz.U.1927.100.865 | rozporządzenie z dnia 28 września 1927 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie nieruchomości w Będzinie na plac ćwiczeń wojskowych.

Dz.U.1927.100.864 | zarządzenie z dnia 4 listopada 1927 r. | Akt indywidualny

Ochrona znaków triangulacyjnych.

Dz.U.1927.100.863 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 4 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie i uzbrojenie policji państwowej.

Dz.U.1927.99.862 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1927 r. | Akt jednorazowy

Należności za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia etatowych pracowników kolei państwowych.

Dz.U.1927.99.860 | rozporządzenie z dnia 17 października 1927 r. | Akt utracił moc

Zniesienie ograniczeń obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.

Dz.U.1927.97.858 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Ulga celna dla azotniaku.

Dz.U.1927.97.857 | rozporządzenie z dnia 29 października 1927 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w statucie Banku Polskiego.

Dz.U.1927.97.856 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 5 listopada 1927 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustroju pieniężnego.

Dz.U.1927.97.855 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 5 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów sądów powiatowych w Zatorze i Wadowicach w okręgu sądu okręgowego w Wadowicach.

Dz.U.1927.96.854 | rozporządzenie z dnia 15 października 1927 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie kobryńskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Dz.U.1927.96.853 | rozporządzenie z dnia 6 października 1927 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Sosnowcu.

Dz.U.1927.96.852 | rozporządzenie z dnia 17 października 1927 r. | Akt utracił moc

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych układu polsko-niemieckiego o wydaniu akt, podpisanego w Berlinie dn. 22 grudnia 1926 r.

Dz.U.1927.96.851 | oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1927 r. | Akt jednorazowy

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ o wydaniu akt. Berlin.1926.12.22.

Dz.U.1927.96.850 | umowa międzynarodowa z dnia 22 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc