Law Journal

Zmiana granic miasta Łowicza w województwie warszawskiem.

Dz.U.1927.84.756 | rozporządzenie z dnia 17 września 1927 r. | Akt utracił moc

Rozwiązanie sejmiku wojewódzkiego w Toruniu.

Dz.U.1927.84.754 | rozporządzenie z dnia 17 września 1927 r. | Akt indywidualny

Rozwiązanie sejmiku wojewódzkiego w Poznaniu.

Dz.U.1927.84.753 | rozporządzenie z dnia 17 września 1927 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie z likwidacji niektórych majątków, praw i interesów niemieckich.

Dz.U.1927.84.752 | rozporządzenie z dnia 17 września 1927 r. | Akt utracił moc

Uposażenie szeregowych nadterminowych w marynarce wojennej.

Dz.U.1927.84.751 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 20 września 1927 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1927.84.750 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 września 1927 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dz.U.1927.84.749 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 września 1927 r. | Akt jednorazowy

Norwegia-Polska. Traktat Handlowy i Nawigacyjny. Warszawa.1926.12.22.

Dz.U.1927.84.747 | umowa międzynarodowa z dnia 22 grudnia 1926 r. | Akt obowiązujący

Zmiany terytorjalne na obszarze powiatu nieświeskiego w województwie nowogródzkiem.

Dz.U.1927.83.745 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie § 7, poz. 5 rozporządzenia o postępowaniu celnem.

Dz.U.1927.83.744 | rozporządzenie z dnia 5 września 1927 r. | Akt utracił moc

Zamiana gruntu państwowego w mieście Stryju na grunt gminy m. Stryja.

Dz.U.1927.83.742 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 września 1927 r. | Akt indywidualny

Warunkowe zawieszenie wykonania kary na obszarze, na którym obowiązuje ustawa postępowania karnego z dnia 1 lutego 1877 r.

Dz.U.1927.83.741 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 września 1927 r. | Akt utracił moc

Rada Ochrony Pracy.

Dz.U.1927.83.740 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 września 1927 r. | Akt utracił moc

Państwowy Instytut Eksportowy.

Dz.U.1927.83.739 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 września 1927 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

Dz.U.1927.83.738 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 września 1927 r. | Akt jednorazowy

Ustawa skarbowa o zmianach w budżecie na rok 1925.

Dz.U.1927.83.736 | ustawa z dnia 13 lipca 1927 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Rząd Belgijski Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dz.U.1927.82.734 | oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1927 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiatach będzińskim i zawierciańskim w okręgu sądu okręgowego w Sosnowcu.

Dz.U.1927.82.729 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Organizacja urzędów dróg wodnych.

Dz.U.1927.82.728 | rozporządzenie z dnia 12 września 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Bobrowniki i Wojkowice Kościelne w powiecie będzińskim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1927.82.726 | rozporządzenie z dnia 13 września 1927 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Karolówka w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem.

Dz.U.1927.82.725 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Dobiesławice i Nagórzany w powiecie pińczowskim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1927.82.724 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Dworzec i Koszelewo w powiecie nowogródzkim, województwie nowogródzkiem.

Dz.U.1927.82.723 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Zakrzew i Wolanów w powiecie radomskim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1927.82.722 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: §§ 53 i 54 rozporządzenia z dnia 28 marca 1927 r. o kasowości i rachunkowości związków komunalnych.

Dz.U.1927.82.721 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie siedziby powiatowego urzędu ziemskiego z m. Duniłowicz do m. Postaw.

Dz.U.1927.82.719 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Cła wywozowe od metali półszlachetnych.

Dz.U.1927.82.718 | rozporządzenie z dnia 16 września 1927 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie ważności rozporządzenia o uldze celnej na elektrody z węgla.

Dz.U.1927.82.717 | rozporządzenie z dnia 16 września 1927 r. | Akt jednorazowy

Organizacja Straży Celnej.

Dz.U.1927.82.716 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska techniczne I kategorji w dziale Ministerstwa Reform Rolnych.

Dz.U.1927.82.715 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dz.U.1927.81.713 | rozporządzenie z dnia 13 września 1927 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od cła surowic i szczepionek, używanych w lecznictwie.

Dz.U.1927.81.712 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zniesienie okręgu szkolnego białostockiego.

Dz.U.1927.81.711 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Błaszki i Iwanowice w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem.

Dz.U.1927.81.709 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Żarki i Myszków w powiecie zawierciańskim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1927.81.708 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Miżewicze i Czemery w powiecie słonimskim, województwie nowogródzkiem.

Dz.U.1927.81.706 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Łucku i Pińsku.

Dz.U.1927.81.704 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 57 ustęp ostatni ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 23 maja 1924 r.

Dz.U.1927.80.697 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1927.80.696 | rozporządzenie z dnia 13 września 1927 r. | Akt jednorazowy

Organizacja eksportu spirytusu.

Dz.U.1927.80.695 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Określenie norm zasiłków dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dz.U.1927.80.694 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1927.79.693 | rozporządzenie z dnia 3 września 1927 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dz.U.1927.79.691 | rozporządzenie z dnia 3 września 1927 r. | Akt utracił moc

Ochrona znaku i nazwy Czerwonego Krzyża.

Dz.U.1927.79.689 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 1 września 1927 r. | Akt utracił moc

Stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż".

Dz.U.1927.79.688 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 1 września 1927 r. | Akt utracił moc

Rzeczowe świadczenia wojenne.

Dz.U.1927.79.687 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 26 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Taksa opłat, pobieranych za roboty fizyczne przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Dz.U.1927.78.686 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1927 r. | Akt jednorazowy

"Taksa komisowego", pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Dz.U.1927.78.685 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej z dnia 24 lipca 1926 r.

Dz.U.1927.78.684 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Przemiał żyta.

Dz.U.1927.78.683 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Dodatki i premje aeronautyczne.

Dz.U.1927.78.681 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o scalaniu gruntów.

Dz.U.1927.78.680 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 września 1927 r. | Akt jednorazowy

Przymusowe wycofywanie z zagrożonych obszarów Państwa ludności i mienia.

Dz.U.1927.78.678 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 26 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Koszty sądowe i opłaty notarjuszów w okręgach sądów apelacyjnych: poznańskiego i toruńskiego oraz sądu okręgowego katowickiego.

Dz.U.1927.78.677 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 26 sierpnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Zapobieganie chorobom zawodowym i ich zwalczanie.

Dz.U.1927.78.676 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: par. 2 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 1927 r. w sprawie cła wywozowego na otręby.

Dz.U.1927.77.675 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Zbycie niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1927.77.674 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 26 sierpnia 1927 r. | Akt indywidualny

Zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych.

Dz.U.1927.77.673 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dz.U.1927.76.672 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1927.76.671 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1927 r. do 30 września 1928 r.

Dz.U.1927.76.670 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie do ustawy z dn. 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.

Dz.U.1927.76.668 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc