Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. - Dz.U.1934.23.172 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.23.172

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 8 marca 1934 r.
w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Na podstawie art. 7 pkt. e) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
W art. 15 § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 314) w brzmieniu, nadanem rozporządzeniem z dnia 10 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 566), dodaje się uwagę treści następującej:

"Uwaga: Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 5% od sumy cła dla towarów, objętych poz. 53 i poz. 60 p. 3 taryfy celnej przywozowej, oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 2% od sumy cła dla towarów, objętych poz. 60 p. 4 taryfy celnej przywozowej - przywożonych drogą morską przez porty polskiego obszaru celnego, o ile towary te nabyto na istniejących w tych portach targach-aukcjach, zorganizowanych na zasadzie obowiązujących przepisów, dotyczących wystaw i targów gospodarczych".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 1934 r. włącznie.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 1934 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 marca 1934 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. (Dz.U.34.47.417) z dniem 31 maja 1934 r.