§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. - Dz.U.1934.23.172 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.23.172

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1934 r.
§  2. 1
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 1934 r. włącznie.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 1934 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 marca 1934 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. (Dz.U.34.47.417) z dniem 31 maja 1934 r.