§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. - Dz.U.1934.23.172 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.23.172

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1934 r.
§  1.
W art. 15 § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 314) w brzmieniu, nadanem rozporządzeniem z dnia 10 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 566), dodaje się uwagę treści następującej:

"Uwaga: Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 5% od sumy cła dla towarów, objętych poz. 53 i poz. 60 p. 3 taryfy celnej przywozowej, oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 2% od sumy cła dla towarów, objętych poz. 60 p. 4 taryfy celnej przywozowej - przywożonych drogą morską przez porty polskiego obszaru celnego, o ile towary te nabyto na istniejących w tych portach targach-aukcjach, zorganizowanych na zasadzie obowiązujących przepisów, dotyczących wystaw i targów gospodarczych".