Law Journal

Zasady i tryb użycia broni przez pracowników Straży Przemysłowej.

Dz.U.1961.6.44 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Broń, amunicja i materiały wybuchowe.

Dz.U.1961.6.43 | ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Straż Przemysłowa.

Dz.U.1961.6.42 | ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego.

Dz.U.1961.6.41 | ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre przepisy Kodeksu Karnego Wojska Polskiego.

Dz.U.1961.6.40 | ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. | Akt jednorazowy

Zakwaterowanie Sił Zbrojnych.

Dz.U.1961.6.38 | ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Brzegu.

Dz.U.1961.5.37 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U.1961.5.36 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb rozliczania się w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości rolnych.

Dz.U.1961.5.34 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem.

Dz.U.1961.5.33 | ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.

Dz.U.1961.5.32 | ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. | Akt jednorazowy

Dozór techniczny.

Dz.U.1961.5.31 | ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1961.4.28 | oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Nadzór sanitarny nad produkcją i obrotem mięsem mielonym lub siekanym chłodzonym lub mrożonym.

Dz.U.1961.4.27 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.

Dz.U.1961.4.26 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny ubitej.

Dz.U.1961.4.25 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1960 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych.

Dz.U.1961.4.22 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych.

Dz.U.1961.4.21 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.

Dz.U.1961.3.19 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie.

Dz.U.1961.3.18 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skali podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U.1961.3.16 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1961.

Dz.U.1961.3.15 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 20 września 1957 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków.

Dz.U.1961.3.13 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1961 r. | Akt jednorazowy

Nabywanie uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza) w trybie przejściowym.

Dz.U.1961.2.12 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1961 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U.1961.2.11 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Dania-Polska. Umowa kulturalna. Kopenhaga.1960.06.08.

Dz.U.1961.2.5 | umowa międzynarodowa z dnia 8 czerwca 1960 r. | Akt obowiązujący

Karty podatkowe dla drobnych rzemieślników.

Dz.U.1961.1.2 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Praktyki studentów szkół wyższych.

Dz.U.1961.1.1 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Wysokość odszkodowania dla ławników ludowych, nie będących pracownikami.

Dz.U.1960.60.347 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Zielonka w powiecie wołomińskim, województwie warszawskim.

Dz.U.1960.60.345 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic osiedla Wojkowice Komorne w powiecie będzińskim, województwie katowickim.

Dz.U.1960.60.343 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Sosnowca i Będzina w województwie katowickim.

Dz.U.1960.60.342 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Katowic i Sosnowca w województwie katowickim.

Dz.U.1960.60.341 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Dąbrowy Górniczej w województwie katowickim.

Dz.U.1960.60.340 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Zabrza w województwie katowickim.

Dz.U.1960.60.339 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie warszawskim.

Dz.U.1960.60.338 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów tyskiego i rybnickiego w województwie katowickim.

Dz.U.1960.60.337 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw kieleckiego i rzeszowskiego.

Dz.U.1960.60.336 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw lubelskiego i warszawskiego.

Dz.U.1960.60.335 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw gdańskiego i olsztyńskiego.

Dz.U.1960.60.334 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych.

Dz.U.1960.60.333 | uchwała z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Terminy płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1961 r. i zaliczek na te składki.

Dz.U.1960.59.330 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.

Dz.U.1960.59.329 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1961.

Dz.U.1960.59.327 | ustawa z dnia 22 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1960.58.325 t.j. | ustawa z dnia 24 października 1956 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Indonezji do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.

Dz.U.1960.57.324 | oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie i zmiana niektórych przepisów prawa wyborczego.

Dz.U.1960.57.323 | ustawa z dnia 22 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1960.57.322 | ustawa konstytucyjna z dnia 22 grudnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie dzienników na polskich statkach morskich.

Dz.U.1960.56.321 | rozporządzenie z dnia 17 października 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 21 listopada 1959 r. w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.

Dz.U.1960.55.320 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U.1960.55.319 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Górze Kalwarii.

Dz.U.1960.55.318 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Odpowiedzialność członków rodziny podatnika za jego zobowiązania podatkowe.

Dz.U.1960.55.317 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Dz.U.1960.55.316 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.

Dz.U.1960.54.312 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Hodowla zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1960.54.310 | ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Ławnicy ludowi w sądach powszechnych.

Dz.U.1960.54.309 | ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Sprawy z oskarżenia prywatnego.

Dz.U.1960.54.308 | ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

Dz.U.1960.54.307 | ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1960.53.306 | oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w budżecie Państwa na rok 1960.

Dz.U.1960.53.304 | ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Prawo geologiczne.

Dz.U.1960.52.303 | ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo górnicze.

Dz.U.1960.52.302 | ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Aplikanci i asesorzy sądowi.

Dz.U.1960.51.301 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 26 października o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1960.51.300 | ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przepisów dotyczących kary grzywny, kosztów i opłat sądowych w sprawach karnych.

Dz.U.1960.51.299 | ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt utracił moc