Law Journal

Konwencja międzynarodowa dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego. Genewa.1952.11.07.

Dz.U.1960.38.221 | umowa międzynarodowa z dnia 7 listopada 1952 r. | Akt obowiązujący

Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U.1960.37.219 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1960.37.218 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania członków komisji społeczno-lekarskiej do spraw leczenia alkoholików.

Dz.U.1960.37.217 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U.1960.37.216 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Opłacanie w niektórych przypadkach w formie bezgotówkowej czynszu za najem lokali użytkowych.

Dz.U.1960.37.215 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza".

Dz.U.1960.37.213 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie kuratoriów okręgów szkolnych i inspektoratów oświaty.

Dz.U.1960.37.212 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1960 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.

Dz.U.1960.36.202 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1960 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1960.36.201 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1960 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Sofia.1959.12.14.

Dz.U.1960.35.199 | umowa międzynarodowa z dnia 14 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Polskę Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanego w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.

Dz.U.1960.35.198 | oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1960 r. | Akt jednorazowy

Statut Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Sofia.1959.12.14.

Dz.U.1960.35.197 | umowa międzynarodowa z dnia 14 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie niektórych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U.1960.34.194 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Fundusz zakładowy w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego.

Dz.U.1960.34.192 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 września 1956 r. w sprawie środków odurzających.

Dz.U.1960.33.190 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1960 r. | Akt jednorazowy

Dokwaterowania i przekwaterowania osób chorych na gruźlicę.

Dz.U.1960.32.182 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie chorób wirusowych ziemniaka.

Dz.U.1960.32.181 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Uposażenie niektórych pracowników gromadzkich rad narodowych.

Dz.U.1960.32.180 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Regulamin zarobkowego przewozu i spedycji w ciężarowym transporcie samochodowym.

Dz.U.1960.31.174 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Jaworzna i osiedla Jeleń w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1960.31.172 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

Dz.U.1960.31.171 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym.

Dz.U.1960.29.167 | ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. | Akt jednorazowy

Przejściowy tryb nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza).

Dz.U.1960.29.165 | ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Postępowanie w zakresie odwołań do rad nadzorczych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.1960.28.158 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Polskę Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego, sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r.

Dz.U.1960.28.157 | oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1960 r. | Akt jednorazowy

Międzynarodowe porozumienie cukrownicze. Londyn.1958.12.01.

Dz.U.1960.28.156 | umowa międzynarodowa z dnia 1 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Protokół w sprawie wykonania Konwencji o małym ruchu granicznym. Praga.1959.07.04.

Dz.U.1960.27.155 | umowa międzynarodowa z dnia 4 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Konwencja o małym ruchu granicznym. Praga.1959.07.04.

Dz.U.1960.27.153 | umowa międzynarodowa z dnia 4 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Barwienie artykułów żywności.

Dz.U.1960.26.152 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Łomży spraw o rozwód.

Dz.U.1960.26.151 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1960.26.149 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1960 r. | Akt jednorazowy

Organizacja państwowych komisji arbitrażowych i tryb postępowania arbitrażowego.

Dz.U.1960.26.148 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Skład Państwowej Rady Łowieckiej, sposób powoływania członków oraz zakres jej działania.

Dz.U.1960.25.143 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.

Dz.U.1960.25.141 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Deklaracja ratyfikacyjna poprawek do art. 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia. Genewa.1959.05.28.

Dz.U.1960.25.139 | umowa międzynarodowa z dnia 28 maja 1959 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w hutach szkła i zakładach szklarskich.

Dz.U.1960.24.137 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1960 r. | Akt utracił moc

Korzystanie z funduszu zakładowego przez pracowników zarządów wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1960.23.135 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zakres i tryb działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.1960.23.134 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Niektóre orzeczenia, wnioski i wskazania poradni przeciwgruźliczych.

Dz.U.1960.22.132 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc