Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1977.39.182

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1977 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 grudnia 1977 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Na podstawie art. 5 § 1 i art. 6 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55, z 1969 r. Nr 13, poz. 98, z 1974 r. Nr 50, poz. 316 oraz z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz. 183), art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231 oraz z 1975 r. Nr 45, poz. 234) i art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 1975 r. Nr 18, poz. 99 i Nr 46, poz. 253 oraz z 1976 r. Nr 42, poz. 252) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:

w województwie stołecznym warszawskim

w pkt 5 po wyrazie "Piastów" przecinek zastępuje się spójnikiem "i" oraz skreśla się wyrazy "i Ursus";

w województwie katowickim

pkt 1-20 otrzymują brzmienie:

"1) Sąd Rejonowy w Będzinie dla miast Będzin i Czeladź oraz gmin Bobrowniki i Psary,

2) Sąd Rejonowy w Bytomiu dla miasta Bytom,

3) Sąd Rejonowy w Chorzowie dla miast Chorzów i Świętochłowice,

4) Sąd Rejonowy w Chrzanowie dla miast: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia oraz gmin: Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia,

5) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej dla miasta Dąbrowa Górnicza,

6) Sąd Rejonowy w Gliwicach dla miast: Gliwice, Pyskowice i Toszek oraz gmin: Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś,

7) Sąd Rejonowy w Jaworznie dla miasta Jaworzno,

8) Sąd Rejonowy w Katowicach dla miast Katowice i Siemianowice Śląskie,

9) Sąd Rejonowy w Mikołowie dla miast: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze i Tychy,

10) Sąd Rejonowy w Mysłowicach dla miasta Mysłowice,

11) Sąd Rejonowy w Olkuszu dla miast: Bukowno, Olkusz i Wolbrom oraz gmin: Bukowno, Klucze, Olkusz, Wolbrom i Żarnowiec,

12) Sąd Rejonowy w Pszczynie dla miast: Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice i Pszczyna oraz gmin: Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice i Pszczyna,

13) Sąd Rejonowy w Raciborzu dla miast Kuźnia Raciborska i Racibórz oraz gmin: Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik,

14) Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej dla miasta Ruda Śląska,

15) Sąd Rejonowy w Rybniku dla miast: Knurów, Leszczyny, Rybnik i Żory oraz gmin: Gaszowice, Gierałtowice, Leszczyny, Lyski, Świerklany i Żory,

16) Sąd Rejonowy w Sosnowcu dla miasta Sosnowiec,

17) Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach dla miast Piekary Śląskie i Tarnowskie Góry oraz gmin: Świerklaniec, Tąpkowice, Tworóg i Zbrosławice,

18) Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim dla miast Jastrzębie-Zdrój i Wodzisław Śląski oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Mszana, Pawłowice i Zebrzydowice,

19) Sąd Rejonowy w Zabrzu dla miasta Zabrze,

20) Sąd Rejonowy w Zawierciu dla miast: Łazy, Ogrodzieniec, Siewierz i Zawiercie oraz gmin: Łazy, Mierzęcice, Ogrodzieniec, Pilica i Siewierz";

w województwie krośnieńskim

a)
w pkt 4 po wyrazie "Olszanica" dodaje się wyrazy "Solina i", skreśla się wyrazy "Ropienka" i "i Wołkowyja",
b)
w pkt 5 wyrazy "miasta Sanok" zastępuje się wyrazami "miast Sanok i Zagórz", skreśla się wyrazy "Tarnawa Górna", a po wyrazach "Tyrawa Wołoska" dodaje się przecinek i wyraz "Zagórz";
w województwie nowosądeckim
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Sąd Rejonowy w Gorlicach dla miast Gorlice i Grybów oraz gmin: Bobowa, Gorlice, Grybów, Łużna, Sękowa i Uście Gorlickie",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Sąd Rejonowy w Nowym Sączu dla miast Nowy Sącz i Stary Sącz oraz gmin: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz",

c)
w pkt 5 po wyrazach "oraz gmin" dodaje się wyrazy "Czarny Dunajec", a po wyrazie "Czorsztyn" wyrazy "Łapsze Niżne",
d)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Sąd Rejonowy w Zakopanem dla miasta Zakopane oraz gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska i Tatrzańska";

w województwie olsztyńskim

a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Sąd Rejonowy w Bartoszycach dla miast: Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński i Sępopol oraz gmin: Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Kiwity, Lidzbark Warmiński i Sępopol",

b)
w pkt 4 po wyrazie "Reszel" skreśla się przecinek i wyraz "Skandawa",
c)
w pkt 7 skreśla się wyraz "Szkotowo";

w województwie piotrkowskim

a)
w pkt 1 skreśla się wyraz "Grocholice",
b)
w pkt 3 po wyrazie "Moszczenica" skreśla się wyrazy "Piotrków Trybunalski",
c)
w pkt 5 skreśla się wyraz "Białobrzegi";

w województwie radomskim

a)
w pkt 4 skreśla się wyraz "Mirów",
b)
w pkt 5 po wyrazie "Kowala" dodaje się wyraz "Mirów";

w województwie tarnobrzeskim

a)
w pkt 1 skreśla się wyraz "Chrzanów",
b)
w pkt 2 skreśla się wyraz "Wilczyce",
c)
w pkt 3 skreśla się wyrazy "Charzewice" i "Krzeszów",
d)
w pkt 4 skreśla się wyrazy "Łoniów, Łubnice" oraz "i Wiśniowa", a po wyrazie "Sadowie" przecinek zastępuje się spójnikiem "i",
e)
w pkt 5 skreśla się wyrazy "Majdan Królewski";

w województwie wrocławskim

a)
w pkt 3 skreśla się wyrazy "Jordanów Śląski, Kondratowice",
b)
w pkt 4 skreśla się wyraz "Mietków",
c)
w pkt 5 skreśla się wyrazy "Gądkowice, Łozina", "Sułów" i "Zawonia" oraz przecinek po wyrazach "Wisznia Mała",
d)
w pkt 6 skreśla się wyrazy "Krzelów, Lubiąż";
2)
w § 4:

w województwie stołecznym warszawskim

a)
pkt 5-6 otrzymują brzmienie:

"5) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi, obejmujący obszar dzielnicy Praga-Południe,

6) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi, obejmujący obszar dzielnicy Praga-Północ",

b)
dodaje się nowe pkt 7-11 w brzmieniu:

"7) w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, obejmujący obszar dzielnicy Mokotów,

8) w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, obejmujący obszar dzielnicy Ochota,

9) w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, obejmujący obszar dzielnicy Śródmieście,

10) w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, obejmujący obszar dzielnicy Wola,

11) w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, obejmujący obszar dzielnicy Żoliborz",

c)
dotychczasowy pkt 7 oznacza się jako pkt 12;

w województwie bydgoskim

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy dwa wydziały, obejmujące obszar właściwości tego sądu";

w województwie ciechanowskim

a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Ciechanowie i Płońsku",

b)
dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu:

"2) w Sądzie Rejonowym w Mławie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

c)
dotychczasowy pkt 2 oznacza się odpowiednio jako pkt 3;

w województwie częstochowskim

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w Sądzie Rejonowym w Częstochowie dwa wydziały, obejmujące obszar właściwości tego Sądu";

w województwie gdańskim

a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w Sądzie Rejonowym w Gdańsku dwa wydziały, obejmujące obszar właściwości tego Sądu",

b)
dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu:

"2) w Sądzie Rejonowym w Gdyni, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Gdyni i Wejherowie",

c)
dotychczasowy pkt 2 oznacza się jako pkt 3,
d)
dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) w Sądzie Rejonowym w Sopocie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

e)
dotychczasowy pkt 4 oznacza się jako pkt 5;

w województwie gorzowskim

a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w Sądzie Rejonowym w Choszcznie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

b)
dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu:

"2) w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

c)
dotychczasowe pkt 2 i 3 oznacza się odpowiednio jako pkt 3 i 4;

w województwie katowickim

a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w Sądzie Rejonowym w Będzinie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

c)
dodaje się nowy pkt 5 w brzmieniu:

"5) w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

d)
dotychczasowy pkt 5 oznacza się jako pkt 6,
e)
dodaje się nowy pkt 7 w brzmieniu:

"7) w Sądzie Rejonowym w Jaworznie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

f)
dotychczasowe pkt 6-16 oznacza się odpowiednio jako pkt 8-18;

w województwie kieleckim

a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w Sądzie Rejonowym w Kielcach, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

b)
dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) w Sądzie Rejonowym w Końskich, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

c)
dotychczasowe pkt 4-6 oznacza się odpowiednio jako pkt 5-7;

w województwie łódzkim

a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w Sądzie Rejonowym w Łodzi, obejmujący obszar dzielnicy Bałuty",

b)
dodaje się nowe pkt 2-5 w brzmieniu:

"2) w Sądzie Rejonowym w Łodzi, obejmujący obszar dzielnicy Górna,

3) w Sądzie Rejonowym w Łodzi, obejmujący obszar dzielnicy Polesie,

4) w Sądzie Rejonowym w Łodzi, obejmujący obszar dzielnicy Śródmieście,

5) w Sądzie Rejonowym w Łodzi, obejmujący obszar dzielnicy Widzew",

c)
dotychczasowe pkt 2 i 3 oznacza się odpowiednio jako pkt 6 i 7;

w województwie pilskim

a)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) w Sądzie Rejonowym w Pile, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

2) w Sądzie Rejonowym w Trzciance, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

b)
dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

5) w Sądzie Rejonowym w Złotowie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu";

w województwie poznańskim

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, trzy wydziały, obejmujące obszar właściwości tego Sądu";

w województwie szczecińskim

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, dwa wydziały, obejmujące obszar właściwości tego Sądu".

§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r.