Art. 16. - [Właściwość sądu rejonowego] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r. do: 22 grudnia 2021 r.
Art.  16.  [Właściwość sądu rejonowego]
§  1. 
Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.
§  2. 
(uchylony).