Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru dzienników i czasopism.

Dz.U.1997.141.947 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1997 r. | Akt jednorazowy

Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego.

Dz.U.1997.141.946 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Fundusze przemysłowe i ich prywatyzacja w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1997.141.945 | ustawa z dnia 4 września 1997 r. | Akt utracił moc

Warunki wykonywania krajowego drogowego przewozu osób.

Dz.U.1997.141.942 | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 22/97.

Dz.U.1997.140.941 | wyrok z dnia 5 listopada 1997 r. | Akt jednorazowy

Opłaty pobierane przez organy celne.

Dz.U.1997.139.937 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1997.139.936 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1997.139.935 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1997 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 3/97.

Dz.U.1997.138.931 | wyrok z dnia 4 listopada 1997 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci.

Dz.U.1997.138.929 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1997 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet.

Dz.U.1997.138.928 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1997 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny.

Dz.U.1997.138.927 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.

Dz.U.1997.136.925 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego.

Dz.U.1997.136.924 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Kropiwnickiego.

Dz.U.1997.136.923 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Teresy Kamińskiej.

Dz.U.1997.136.922 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.

Dz.U.1997.136.921 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacja tych upraw w 1998 r.

Dz.U.1997.135.919 | rozporządzenie z dnia 22 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią.

Dz.U.1997.135.916 | rozporządzenie z dnia 27 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U.1997.135.914 | rozporządzenie z dnia 14 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.1997.135.913 | rozporządzenie z dnia 14 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

Dz.U.1997.135.912 | rozporządzenie z dnia 14 października 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.1997.135.911 | rozporządzenie z dnia 14 października 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec".

Dz.U.1997.135.910 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.1997.135.909 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".

Dz.U.1997.135.908 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.1997.135.907 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

Dz.U.1997.135.906 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.1997.135.905 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".

Dz.U.1997.135.904 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze.

Dz.U.1997.135.903 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Częstochowie.

Dz.U.1997.135.902 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Podział środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r.

Dz.U.1997.134.900 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej.

Dz.U.1997.134.899 | rozporządzenie z dnia 24 października 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Legnickiej.

Dz.U.1997.134.898 | rozporządzenie z dnia 24 października 1997 r. | Akt indywidualny

Tryb przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Straż Graniczną.

Dz.U.1997.134.897 | rozporządzenie z dnia 21 października 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Funduszowi Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej.

Dz.U.1997.134.896 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1997.134.895 | rozporządzenie z dnia 13 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowa organizacja i sposób prowadzenia rejestru zastawów.

Dz.U.1997.134.892 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt obowiązujący

Określenie reguł ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów oraz sposobu jego dokumentowania.

Dz.U.1997.134.886 | rozporządzenie z dnia 21 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.1997.133.885 | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb ustalania kosztów pobrania, przechowywania i transportu komórek, tkanek i narządów oraz zwrotu tych kosztów.

Dz.U.1997.132.881 | rozporządzenie z dnia 9 października 1997 r. | Akt utracił moc

Sposób dystrybucji komórek, tkanek i narządów.

Dz.U.1997.132.880 | rozporządzenie z dnia 9 października 1997 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo żeglugi statków morskich i bezpieczeństwo życia na morzu.

Dz.U.1997.132.879 | rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.1997.132.878 | rozporządzenie z dnia 30 września 1997 r. | Akt jednorazowy

Kampinoski Park Narodowy.

Dz.U.1997.132.876 | rozporządzenie z dnia 25 września 1997 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe kierownika apteki i hurtowni farmaceutycznej.

Dz.U.1997.130.873 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt utracił moc

Przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych.

Dz.U.1997.130.872 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.

Dz.U.1997.130.871 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.1997.130.870 | rozporządzenie z dnia 10 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

Dz.U.1997.130.867 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Radomskiej i Zamojsko-Lubaczowskiej.

Dz.U.1997.130.866 | rozporządzenie z dnia 13 października 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Tarnowskiej oraz Warszawsko-Praskiej.

Dz.U.1997.130.865 | rozporządzenie z dnia 13 października 1997 r. | Akt indywidualny

Zasady wynagradzania przewodniczących wydziałów Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1997.130.864 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U.1997.130.862 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Dz.U.1997.130.861 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania pracowników Urzędu Regulacji Energetyki.

Dz.U.1997.130.860 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

Dz.U.1997.130.859 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Uposażenie członków krajowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1997.130.858 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.1997.130.856 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Określenie grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.

Dz.U.1997.130.854 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt utracił moc

Określenie innych form zabezpieczenia, które może być złożone na pokrycie kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U.1997.130.852 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.1997.130.848 | rozporządzenie z dnia 14 października 1997 r. | Akt utracił moc