Law Journal

Zasady wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Dz.U.1997.3.18 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1996.153.742 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U.1996.154.747 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana opłat w sprawach karnych.

Dz.U.1996.156.779 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1997 r.

Dz.U.1996.155.770 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1996.155.769 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Deklaracja Ministerialna o handlu produktami technologii informatycznej (ITA). Singapur.1996.12.13.

Dz.U.2002.195.1648 | umowa międzynarodowa z dnia 13 grudnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Obliczanie wydatków w postępowaniu karnym.

Dz.U.1996.149.709 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Dz.U.1996.149.706 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.U.1996.147.689 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.1996.151.713 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów.

Dz.U.1996.148.691 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowego zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.1996.148.693 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1996.148.692 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożone z zagranicy.

Dz.U.1996.148.699 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.1996.153.728 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre surowce przywożone z zagranicy dla przemysłu kablowego.

Dz.U.1996.148.698 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dz.U.1996.153.741 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1996.153.736 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1996.153.730 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.

Dz.U.1996.153.733 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektrotechnicznego.

Dz.U.1996.148.696 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej.

Dz.U.1996.153.740 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby żeglugi morskiej.

Dz.U.1996.153.739 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1996.153.734 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.

Dz.U.1996.148.700 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

Dz.U.1996.150.712 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

Dz.U.1996.156.778 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.

Dz.U.1996.149.710 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U.1996.154.749 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Ochrony Państwa.

Dz.U.1996.145.675 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Słowacja-Polska. Umowa o małym ruchu granicznym. Zakopane.1996.12.06.

Dz.U.1997.127.827 | umowa międzynarodowa z dnia 6 grudnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Wysokość zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Dz.U.1996.146.683 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów.

Dz.U.2018.2017 t.j. | ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.1996.155.757 | ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych i ustawa o finansowaniu gmin.

Dz.U.1996.149.704 | ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz niektórych ustaw.

Dz.U.1996.147.687 | ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zawody lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2021.790 t.j. | ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o finansowaniu gmin.

Dz.U.1996.156.774 | ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1996.145.670 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej oraz pokrywanie kosztów tej rehabilitacji.

Dz.U.1996.145.674 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN).

Dz.U.1996.145.671 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustalenie listy gatunków zwierząt łownych oraz określenie okresów polowań na te zwierzęta.

Dz.U.1997.1.5 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

Dz.U.1996.145.672 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.

Dz.U.1996.154.754 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe Rady Gminy w Komarowie Osadzie.

Dz.U.1996.139.649 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.1996.139.654 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Warunki pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz sposób stwierdzania spełniania tych warunków.

Dz.U.1996.151.718 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1996 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwot podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dz.U.1996.138.642 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1996 r. | Akt jednorazowy

Macedonia-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Skopje.1996.11.28.

Dz.U.1997.63.393 | umowa międzynarodowa z dnia 28 listopada 1996 r. | Akt obowiązujący

Macedonia-Polska. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Skopje.1996.11.28.

Dz.U.2002.206.1744 | umowa międzynarodowa z dnia 28 listopada 1996 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku.

Dz.U.1996.139.653 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz.U.1996.145.676 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1996 r. | Akt utracił moc