Law Journal

Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.

Dz.U.2005.212.1766 | rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2005.211.1764 | rozporządzenie z dnia 4 października 2005 r. | Akt utracił moc

Próg interwencji socjalnej.

Dz.U.2005.211.1762 | rozporządzenie z dnia 7 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.211.1761 | rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania dotyczące oznakowań towarów paczkowanych.

Dz.U.2005.211.1760 | rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 48/03.

Dz.U.2005.210.1758 | wyrok z dnia 18 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 6/04.

Dz.U.2005.210.1757 | wyrok z dnia 17 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Sposób wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U.2005.210.1755 | rozporządzenie z dnia 14 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu.

Dz.U.2005.210.1752 | rozporządzenie z dnia 17 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

Dz.U.2005.210.1751 | rozporządzenie z dnia 14 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.

Dz.U.2005.210.1750 | rozporządzenie z dnia 20 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2005.210.1749 | rozporządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzanie kontroli podmiotu publicznego.

Dz.U.2005.210.1748 | rozporządzenie z dnia 13 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dz.U.2005.210.1746 | rozporządzenie z dnia 25 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Tryb organizowania prac społecznie użytecznych.

Dz.U.2005.210.1745 | rozporządzenie z dnia 25 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wymagania jakościowe dla biokomponentów oraz metody badań jakości biokomponentów.

Dz.U.2005.218.1845 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2005.218.1843 | rozporządzenie z dnia 26 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Termin zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów.

Dz.U.2005.218.1842 | rozporządzenie z dnia 26 października 2005 r. | Akt utracił moc

Stawki oraz szczegółowe zasady, tryb udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich.

Dz.U.2005.218.1841 | rozporządzenie z dnia 27 października 2005 r. | Akt utracił moc

Domy pomocy społecznej.

Dz.U.2005.217.1837 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Testy akceptacyjne oraz badanie oprogramowania interfejsowego i weryfikacja tego badania.

Dz.U.2005.217.1836 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Dz.U.2005.217.1834 | rozporządzenie z dnia 27 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 13/04.

Dz.U.2005.216.1833 | wyrok z dnia 24 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2005.216.1831 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Fundusz socjalny dla emerytów i rencistów wojskowych.

Dz.U.2005.216.1829 | rozporządzenie z dnia 20 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie.

Dz.U.2005.216.1828 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zakaz używania munduru wojskowego lub jego części.

Dz.U.2005.216.1827 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych.

Dz.U.2005.216.1825 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wzory i kolor munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wzór odznaki tej inspekcji.

Dz.U.2005.215.1822 | rozporządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Egzaminy na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Dz.U.2005.215.1820 | rozporządzenie z dnia 12 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.

Dz.U.2005.214.1817 | rozporządzenie z dnia 21 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zakres zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2005.214.1816 | rozporządzenie z dnia 20 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Dz.U.2005.214.1815 | rozporządzenie z dnia 24 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2005.214.1808 | rozporządzenie z dnia 17 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Minimalne wymagania dla strzępiarek oraz metody rozdziału odpadów na frakcje materiałowe.

Dz.U.2005.214.1807 | rozporządzenie z dnia 12 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U.2005.214.1806 | rozporządzenie z dnia 12 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta Gminy Raba Wyżna w województwie małopolskim.

Dz.U.2005.214.1803 | rozporządzenie z dnia 27 października 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Brzeszcz w województwie małopolskim.

Dz.U.2005.214.1802 | rozporządzenie z dnia 27 października 2005 r. | Akt utracił moc

Pomoc publiczna udzielana w procesach prywatyzacji.

Dz.U.2005.214.1792 | rozporządzenie z dnia 25 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych.

Dz.U.2005.214.1790 | rozporządzenie z dnia 25 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.214.1789 | rozporządzenie z dnia 25 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.214.1788 | rozporządzenie z dnia 25 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych.

Dz.U.2005.214.1786 | rozporządzenie z dnia 25 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2005.214.1785 | rozporządzenie z dnia 25 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2005.214.1784 | rozporządzenie z dnia 25 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

Dz.U.2005.214.1783 | rozporządzenie z dnia 21 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.214.1782 | rozporządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej.

Dz.U.2005.214.1781 | rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. | Akt utracił moc