Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.218.1398

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 2 grudnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione 2

Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. Nr 130, poz. 1391, z późn. zm. 3 ) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części I ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Związki chemiczne

Lp.Substancja aktywna
12
1(4E-7Z)-4,7-tridekadien-1-ylu octan
2(4Z-9Z)-7,9-dodekadien-1-ol
3(E)-10-dodecenylu octan
4(Z)-3-metylo-6-izopropenylo-3,4-dekadien-1-ylu octan
5(Z)-3-metylo-6-izopropenylo-9-deken-1-ylu octan
6(Z)-5-dodeken-1-ylu octan
7(Z)-7-tetradekanol
8(Z)-9-trikozen
9(Z,Z)-oktadienylu octan
102-propanol
113,7-dimetylo-2,6-oktadienal
124-chloro-3-metylofenol
137,8-epoksy-2-metylo-oktadekan
147-metylo-3-metyleno-7-okten-1-ylu propionian
158-hydroksycholina
16acefat
17alachlor
18aldikarb
19alkilodimetylobenzyloamoniowy chlorek
20alkilodimetyloetylobenzyloamoniowy chlorek
21amitraz
22amonu siarczan
23amonu wodorotlenek
24azafenidyna
25azot
26azynofos metylowy
27baru azotan
28benomyl
29bifenyl
30borowy kwas
31brometalina
32chinochlorak
33chlofencet
34chlorofilina
35chloroflurenol
36cholekalcyferol
37choliny chlorek
38cinosulfuron
39corn steep liquor (Nr CAS 066071-94-1)
40cyjanowodór
41czwartorzędowe związki amoniowe
42diazynon
43dichlorfos
44dichlorofen
45difacynon
46difetialon
47dimetenamid
48dioktylodimetyloamoniowy chlorek
49diuron
50ekstrakt z cebuli
51ekstrakt z soi
52endosulfan
53etanotiol
54etyloheksanian
55fenitrotion
56fention
57fentyny octan
58fentyny wodorotlenek
59ferodym
60feromon Lasioderma serricorne (serrikoryna)
61flamprop-M
62flokumafen
63fluoroacetamid
64flurenol
65fosalon
66fosforowy kwas
67heksaflumuron
68heksakonazol
69imazametabenz
70imazetapir
71imino-imido-biguanidyna (chlorhydrat poli)
72izowal(Nr CIPAC: 8193)
73kalcyferol
74karbaryl
75karbofuran
76karbosulfan
77kasugamycyna
78krezolowy kwas
79krymidyna
80kumachlor
81kumafuryl
82kumatetralyl
83laurylodimetylobenzyloamoniowy bromek
84laurylodimetylobenzyloamoniowy chlorek
85malation
86mefluidid
87metabenzotiazuron
88metydation
89metylo-trans-6-nonenian
90mlekowy kwas
91naftalen
92naled
93nuarymol
94oksydemeton metylowy
95oktylodecylodimetyloamoniowy chlorek
96olej sojowy, epoksylowany
97oleje roślinne/olej kokosowy
98oleje roślinne/olej kukurydziany
99oleje roślinne/olej z orzeszków ziemnych
100oleje smołowe
101papaina
102parakwat
103paration metylowy (metyloparation)
104p-dichlorobenzen
105p-krezolu octan
106polioksyna
107potasu sorban
108pretilachlor
109primisulfuron
110pronumon
111propionowy kwas
112pyranokumaryna
113scillirozyd (wyciąg z Urginea scilla)
114sebacynowy kwas
115sodu chlorek
116sodu cyjanek
117sodu dimetyloarsenian
118sodu o-benzylo-p-chlorofenoksan
119sodu propionian
120sodu p-t-amylofenoksan
121sodu tetrahydroboran
122sodu węglan
123sodu wodorotlenek
124streptomycyna
125strychnina
126sulfamat amonu
127talu siarczan
128tetratiowęglan sodu
129tiodikarb
130tiomocznik
131trans-6-nonen-1-ol
132triadimefon
133triazamat
134trichlorfon
135tridemorf
136trimedlur
137wapnia cyjanek
138wapnia fosforan (lime phosphate)
139wapnia tlenek
140winchlozolina
141zasady akrydynowe
2)
w części II ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Związki chemiczne

Lp.Substancja aktywna zawarta w środku ochrony roślinTermin, w jakim środki ochrony roślin zawierające substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie
123
1(E,Z)-8,10-tetradekadienyldo dnia 22 grudnia 2008 r.
2(E/Z)-9-dodecen-1-oldo dnia 22 grudnia 2008 r.
31,3,5-tir-(2-hydroksyetylo)-heksahydro-s-triazynado dnia 31 grudnia 2010 r.
42-etylo-1-dioksaspiro (4,4) nonando dnia 22 grudnia 2008 r.
52-merkaptobenzotiazoldo dnia 22 grudnia 2008 r.
62-metoksypropan-1-oldo dnia 22 grudnia 2008 r.
72-metoksypropan-2-oldo dnia 22 grudnia 2008 r.
82-metylo-3-buten-2-oldo dnia 31 grudnia 2010 r.
92-naftylooksyacetamiddo dnia 22 grudnia 2008 r.
103-karendo dnia 31 grudnia 2010 r.
113-metylo-3-buten-1-oldo dnia 22 grudnia 2008 r.
124,6,6-trimetylo-bicyclo[3.1.1]hepto-3-en-ol,((S)-cis-werbenol) do dnia 31 grudnia 2010 r.
13albumina mlekado dnia 22 grudnia 2008 r.
14aldehyd cynamonowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
15aldehyd glutarowydo dnia 31 grudnia 2010 r.
16alfa-pinendo dnia 31 grudnia 2010 r.
17anetoldo dnia 31 grudnia 2010 r.
18asfaltdo dnia 22 grudnia 2008 r.
19azocyklotynado dnia 4 października 2009 r.
20benfurakarbdo dnia 20 marca 2009 r.
21benzolinondo dnia 22 grudnia 2008 r.
22biohumusdo dnia 31 grudnia 2010 r.
23brodifakumdo dnia 31 grudnia 2010 r.
24chalkogrando dnia 31 grudnia 2010 r.
25chitozando dnia 31 grudnia 2010 r.
26chloralozdo dnia 22 grudnia 2008 r.
27chlorek wapniado dnia 22 grudnia 2008 r.
28chlorofasynondo dnia 22 grudnia 2008 r.
29chlorowodorek chininydo dnia 10 października 2009 r.
30cis-zeatyndo dnia 22 grudnia 2008 r.
31cyheksatynado dnia 4 października 2009 r.
32cytronelloldo dnia 22 grudnia 2008 r.
33dimetipindo dnia 2 lutego 2009 r.
34EDTA i jego soledo dnia 31 grudnia 2010 r.
35etanedialdo dnia 31 grudnia 2010 r.
36eugenoldo dnia 22 grudnia 2008 r.
37fenarimoldo dnia 30 czerwca 2009 r.
38flufenzynado dnia 22 grudnia 2008 r.
39flumetsulamdo dnia 22 grudnia 2008 r.
40foksymdo dnia 22 grudnia 2008 r.
41formaldehyddo dnia 22 grudnia 2008 r.
42fosforan trójwapniado dnia 22 grudnia 2008 r.
43haloksyfop-Rdo dnia 19 grudnia 2008 r.
44HBTA jako środek odkażającydo dnia 22 grudnia 2008 r.
45ipsdienoldo dnia 31 grudnia 2010 r.
46ipsenoldo dnia 22 grudnia 2008 r.
47kadusafosdo dnia 18 grudnia 2008 r.
48kazeinado dnia 22 grudnia 2008 r.
49kompleks miedziowy 8-hydroksychinoliny z kwasem salicylowymdo dnia 22 grudnia 2008 r.
50kumylfenoldo dnia 22 grudnia 2008 r.
51kwas foliowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
52kwas gammaaminomasłowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
53kwas izomasłowydo dnia 31 grudnia 2010 r.
54kwas izowalerianowydo dnia 31 grudnia 2010 r.
55kwas jasmonowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
56kwas mrówkowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
57kwas nadoctowydo dnia 31 grudnia 2010 r.
58kwas N-fenyloftalmowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
59kwas p-hydroksybenzoesowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
60kwas walerianowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
61laktofendo dnia 22 grudnia 2008 r.
62lanolinado dnia 22 grudnia 2008 r.
63lecytynado dnia 22 grudnia 2008 r.
64lineatynado dnia 22 grudnia 2008 r.
65metamidofosdo dnia 30 czerwca 2009 r.
66metomyldo dnia 19 marca 2009 r.
67miazga czosnkowado dnia 31 grudnia 2010 r.
68myrcenoldo dnia 31 grudnia 2010 r.
69nadtlenek wodorudo dnia 22 grudnia 2008 r.
70octan (8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yludo dnia 22 grudnia 2008 r.
71octan (E)-9-dodecen-1-yludo dnia 22 grudnia 2008 r.
72octan (E/Z)-9-dodecenyludo dnia 22 grudnia 2008 r.
73octan (Z)-11-tetradecen-1-yludo dnia 22 grudnia 2008 r.
74oleinado dnia 22 grudnia 2008 r.
75olejek czosnkowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
76olejek kanangowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
77olejek pomarańczowydo dnia 31 grudnia 2010 r.
78olejek sojowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
79olejek sosnowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
80olejek wawrzynkowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
81olejek z drzewa gwajakowegodo dnia 22 grudnia 2008 r.
82olejek z trawy cytrynowejdo dnia 22 grudnia 2008 r.
83oleje naftowe o nr CAS 64742-55-8 i 64742-57-7do dnia 22 grudnia 2008 r.
84oleje naftowe o nr CAS 74869-22-0do dnia 22 grudnia 2008 r.
85olejki eteryczne przeznaczone do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodnikido dnia 22 grudnia 2008 r.
86olej parafinowy o nr CAS 64741-88-4do dnia 31 grudnia 2010 r.
87olej parafinowy o nr CAS 64741-89-5do dnia 22 grudnia 2008 r.
88olej parafinowy o nr CAS 64741-97-5do dnia 22 grudnia 2008 r.
89olej parafinowy o nr CAS 64742-55-8do dnia 22 grudnia 2008 r.
90olej parafinowy o nr CAS 64742-65-0do dnia 22 grudnia 2008 r.
91olej parafinowy o nr CAS 8012-95-1do dnia 22 grudnia 2008 r.
92olej rybny przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodnikido dnia 22 grudnia 2008 r.
93olej słonecznikowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
94olej talowy surowy o nr CAS 93571-80-3 przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodnikido dnia 22 grudnia 2008 r.
95olej z oliwekdo dnia 22 grudnia 2008 r.
96p-hydroksybenzoesan metyludo dnia 31 grudnia 2010 r.
97pirofosforan żelazado dnia 22 grudnia 2008 r.
98polimer styrenu i akrylamidudo dnia 22 grudnia 2008 r.
99procymidondo dnia 30 czerwca 2009 r.
100propolisdo dnia 22 grudnia 2008 r.
101proszek musztardowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
102proszek z igieł drzew iglastychdo dnia 22 grudnia 2008 r.
103p-toluenosulfonochloroamid sodudo dnia 22 grudnia 2008 r.
104rotenondo dnia 10 października 2009 r.
105siarczan mocznikado dnia 2 lutego 2009 r.
106siarczek 2-hydroksyetylbutyludo dnia 22 grudnia 2008 r.
107sól potasowa kwasu kaprylowego o nr CAS 124-07-2do dnia 31 grudnia 2010 r.
108sól potasowa kwasu tłuszczowego oleju talowego o nr CAS 61790-12-3do dnia 22 grudnia 2008 r.
109sól sodowa 2-metoksy-5-nitrofenoludo dnia 22 grudnia 2008 r.
110terpinolendo dnia 31 grudnia 2010 r.
111tetramina heksometylenudo dnia 22 grudnia 2008 r.
112tidiazurondo dnia 4 października 2009 r.
113trifluralinado dnia 20 marca 2009 r.
114węglan amonudo dnia 22 grudnia 2008 r.
115wodorotlenek wapniado dnia 22 grudnia 2008 r.
116wodorowęglan sodudo dnia 22 grudnia 2008 r.
117wyciąg z dębu czerwonego, kaktusa Pronikly, sumaka aromatycznego i mangrowii czerwonejdo dnia 31 grudnia 2010 r.
118wyciąg z Equisetumdo dnia 10 października 2009 r.
119wyciąg z grejpfrutado dnia 31 grudnia 2010 r.
120wyciąg z kwasu fosforowego spożywczego i mączki rybnej przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodnikido dnia 31 grudnia 2010 r.
121wyciąg z mięty pieprzowejdo dnia 31 grudnia 2010 r.
122wyciąg z pestek grejpfrutado dnia 22 grudnia 2008 r.
123żelatynado dnia 22 grudnia 2008 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) decyzji Komisji 2007/428/WE z dnia 18 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia kadusafosu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 160 z 21.06.2007, str. 26);

2) decyzji Komisji 2007/628/WE z dnia 19 września 2007 r. dotyczącej niewłączenia metomylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 255 z 29.09.2007, str. 40);

3) decyzji Komisji 2007/615/WE z dnia 20 września 2007 r. dotyczącej niewłączenia benfurakarbu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 246 z 21.09.2007, str. 47);

4) decyzji Komisji 2007/629/WE z dnia 20 września 2007 r. dotyczącej niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 255 z 29.09.2007, str. 42);

5) decyzji Komisji 2007/442/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (Dz. Urz. UE L 166 z 28.06.2007, str. 16);

6) decyzji Komisji 2008/296/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. dotyczącej niewłączenia azocyklotyny, cyheksatyny i tidiazuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (Dz. Urz. UE L 101 z 11.04.2008, str. 9);

7) decyzji Komisji 2008/317/WE z dnia 10 kwietnia 2008 r. dotyczącej niewłączenia rotenonu, wyciągu z Equisetum i chlorowodorku chininy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (Dz. Urz. UE L 108 z 18.04.2008, str. 30).

3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2553, z 2005 r. Nr 139, poz. 1169 i Nr 230, poz. 1959, z 2006 r. Nr 127, poz. 891, Nr 135, poz. 956 i Nr 227, poz. 1662, z 2007 r. Nr 144, poz. 1009 oraz z 2008 r. Nr 95, poz. 605.