Law Journal

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2005.32.287 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania weterynaryjne mające zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt.

Dz.U.2005.37.332 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2005.32.280 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy.

Dz.U.2005.64.564 | ustawa z dnia 16 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Jednolitość miar i dokładność pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Dz.U.2005.37.328 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 r.

Dz.U.2005.37.327 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Świadectwa sprawności technicznej pojazdów kolejowych.

Dz.U.2005.37.330 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Warunki przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.

Dz.U.2005.32.284 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 48/04.

Dz.U.2005.30.262 | wyrok z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dz.U.2005.37.331 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Uiszczanie wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.U.2005.34.311 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dz.U.2005.28.237 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Dz.U.2005.28.236 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Chorzeli w województwie mazowieckim.

Dz.U.2005.27.219 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Wiązowa w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2005.27.220 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie kontroli butelek miarowych.

Dz.U.2005.33.297 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób przeprowadzania kontroli systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego.

Dz.U.2005.33.296 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dz.U.2005.28.238 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Dz.U.2005.28.239 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Włochy-Polska. Umowa w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Rzym.2005.02.11.

Dz.U.2007.30.196 | umowa międzynarodowa z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Fundusze i gospodarka finansowa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2005.30.255 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na przywóz konopi z krajów trzecich.

Dz.U.2005.24.198 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Prochowic w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2005.25.206 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Roczne opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.

Dz.U.2005.24.196 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi.

Dz.U.2005.24.197 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/03.

Dz.U.2005.27.234 | wyrok z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.32.268 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.32.269 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.32.270 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.32.271 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.32.272 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.32.273 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.32.274 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005.

Dz.U.2005.36.316 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.32.275 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.32.276 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.32.277 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.32.278 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.33.292 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Centralna Ewidencja Badań Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dz.U.2005.32.286 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2005.28.242 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Dotacja dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu.

Dz.U.2005.22.183 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Egzamin ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody.

Dz.U.2005.27.230 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Ewidencja skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.

Dz.U.2005.27.231 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2005.28.241 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 49/03.

Dz.U.2005.27.233 | wyrok z dnia 7 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Dz.U.2005.30.252 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie enzootycznej białaczki bydła.

Dz.U.2005.30.260 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Wyszkolenie i kwalifikacje zawodowe marynarzy.

Dz.U.2005.47.445 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Zwierzęta wykorzystywane w akcjach ratowniczych.

Dz.U.2005.35.315 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i normy uzbrojenia żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2005.27.224 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Tryb przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2005.27.223 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka.

Dz.U.2005.27.232 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Limity tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych.

Dz.U.2005.27.227 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych.

Dz.U.2021.113 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2005 r. | tekst jednolity | Akt nieoceniany

Szczegółowe wymagania w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Dz.U.2005.25.209 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 62/03.

Dz.U.2005.25.215 | wyrok z dnia 1 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 14/02.

Dz.U.2005.25.216 | wyrok z dnia 1 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczanie do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych.

Dz.U.2005.30.254 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 9/04.

Dz.U.2005.25.214 | wyrok z dnia 31 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy