Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.220.1424

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2008 r.

USTAWA
z dnia 23 października 2008 r.
o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.