Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru.

Dz.U.2019.2378 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Regulamin funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej.

Dz.U.2019.2374 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Liczenie osób odbywających podróż na statkach.

Dz.U.2019.2391 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Miasteczko Krajeńskie w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2019.2353 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości.

Dz.U.2019.2382 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Rejestr endoprotezoplastyk.

Dz.U.2019.2409 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dz.U.2019.2408 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego.

Dz.U.2019.2386 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej.

Dz.U.2019.2431 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r.

Dz.U.2019.2370 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa.

Dz.U.2019.2351 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Wzory formularzy uzasadnień wyroków oraz sposób ich wypełniania.

Dz.U.2019.2349 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych.

Dz.U.2019.2336 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.

Dz.U.2019.2333 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej.

Dz.U.2021.521 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Dz.U.2019.2352 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Dz.U.2019.2344 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 9/18.

Dz.U.2019.2355 | wyrok z dnia 26 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dz.U.2019.2338 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Dz.U.2019.2368 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2019.2354 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Organizacja oraz sposób przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych.

Dz.U.2019.2328 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim.

Dz.U.2019.2318 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2019.2383 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym.

Dz.U.2019.2523 | ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2018.

Dz.U.2019.2298 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 4/17.

Dz.U.2019.2331 | wyrok z dnia 20 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 6/18.

Dz.U.2019.2334 | wyrok z dnia 20 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.U.2019.2293 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju.

Dz.U.2019.2291 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Sportu.

Dz.U.2019.2292 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2019.2317 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2019.2307 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii.

Dz.U.2019.2290 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska.

Dz.U.2019.2289 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Aktywów Państwowych.

Dz.U.2021.943 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Cyfryzacji.

Dz.U.2019.2270 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Konrada Szymańskiego.

Dz.U.2019.2275 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera.

Dz.U.2019.2274 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Dworczyka.

Dz.U.2019.2272 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wosia.

Dz.U.2019.2276 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.2019.2268 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2019.2265 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.U.2019.2263 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.U.2019.2262 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2021.937 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Klimatu.

Dz.U.2019.2266 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.2019.2254 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2019.2255 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.2019.2259 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2019.2267 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2019.2258 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju.

Dz.U.2019.2261 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sportu.

Dz.U.2019.2253 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2019.2271 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2019.2264 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2019.2260 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący