Law Journal

Instytuty badawcze.

Dz.U.2020.1383 t.j. | ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Prawo celne.

Dz.U.2020.1382 t.j. | ustawa z dnia 19 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dz.U.2020.1381 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Świadectwo służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2020.1380 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.1378 | ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.1372 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia związane z przewozem lotniczym.

Dz.U.2020.1370 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dz.U.2020.1369 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2020.1366 t.j. | ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Prawo probiercze.

Dz.U.2020.1365 t.j. | ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2020.1364 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dz.U.2020.1363 t.j. | ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Stopnie górnicze, honorowe szpady górnicze i mundury górnicze.

Dz.U.2020.1362 t.j. | ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Dz.U.2020.1361 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej.

Dz.U.2020.1360 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U.2020.1359 t.j. | ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Dz.U.2020.1357 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.1356 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022.

Dz.U.2020.1355 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyścigi konne.

Dz.U.2020.1354 t.j. | ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Praca na morzu.

Dz.U.2020.1353 t.j. | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Dz.U.2020.1352 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Powierzenie zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym.

Dz.U.2020.1351 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Dz.U.2020.1350 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Karta Dużej Rodziny.

Dz.U.2020.1348 t.j. | ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

Dz.U.2020.1344 t.j. | ustawa z dnia 12 września 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pracownicze plany kapitałowe.

Dz.U.2020.1342 t.j. | ustawa z dnia 4 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dz.U.2020.1341 t.j. | ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.1337 | ustawa z dnia 28 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 4/19.

Dz.U.2020.1336 | wyrok z dnia 22 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.U.2020.1335 | uchwała z dnia 3 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Prawo budowlane.

Dz.U.2020.1333 t.j. | ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski.

Dz.U.2020.1331 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Dz.U.2020.1329 t.j. | ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

System oświaty.

Dz.U.2020.1327 t.j. | ustawa z dnia 7 września 1991 r. | Akt obowiązujący

Rolnictwo ekologiczne.

Dz.U.2020.1324 t.j. | ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Dz.U.2020.1321 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Kodeks pracy.

Dz.U.2020.1320 t.j. | ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. | Akt obowiązujący

Kodeks wyborczy.

Dz.U.2020.1319 t.j. | ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Dz.U.2020.1318 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzory zarządzenia zabezpieczenia.

Dz.U.2020.1315 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dz.U.2020.1314 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Informacja przekazywana organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności.

Dz.U.2020.1313 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.1311 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego.

Dz.U.2020.1310 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Ubieganie się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Dz.U.2020.1308 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 19/19.

Dz.U.2020.1307 | wyrok z dnia 16 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Przepisy ruchu lotniczego.

Dz.U.2020.1305 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Bazy danych dotyczące zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Dz.U.2020.1304 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Renta socjalna.

Dz.U.2020.1300 t.j. | ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wysokość i warunki przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dz.U.2020.1299 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Udzielanie pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Dz.U.2020.1298 | ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów.

Dz.U.2020.1297 t.j. | ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Dz.U.2020.1296 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady działania telekomunikacji lotniczej.

Dz.U.2020.1295 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Postępowanie wierzycieli należności pieniężnych.

Dz.U.2020.1294 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Podatek od sprzedaży detalicznej.

Dz.U.2020.1293 t.j. | ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.1291 | ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący