Law Journal

Efektywność energetyczna.

Dz.U.2021.468 t.j. | ustawa z dnia 20 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych.

Dz.U.2021.724 t.j. | ustawa z dnia 20 maja 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu "Wzrastanie" w Katowicach.

Dz.U.2016.850 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2016.724 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

Dz.U.2016.735 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Akademii Sztuki Wojennej.

Dz.U.2016.906 | ustawa z dnia 20 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Dz.U.2016.715 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.2016.702 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie komitetu audytu.

Dz.U.2016.782 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.823 | ustawa z dnia 20 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2016.783 | ustawa z dnia 20 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dz.U.2016.907 | ustawa z dnia 20 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych

Dz.U.2016.748 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry. Bruksela.2016.05.19.

Dz.U.2017.1341 | umowa międzynarodowa z dnia 19 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Dz.U.2016.784 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Egzaminy na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzian umiejętności.

Dz.U.2016.707 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Konto w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie.

Dz.U.2016.700 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Rada Zatrudnienia Socjalnego.

Dz.U.2019.337 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 maja 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzory wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.U.2016.721 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2016.698 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2016.695 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 37/14.

Dz.U.2016.1238 | wyrok z dnia 17 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2016.751 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji.

Dz.U.2016.692 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Dokończenie budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba.

Dz.U.2016.927 | ustawa z dnia 13 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Przeciwdziałanie zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Dz.U.2020.152 t.j. | ustawa z dnia 13 maja 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.U.2016.752 | ustawa z dnia 13 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U.2016.910 | ustawa z dnia 13 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.753 | ustawa z dnia 13 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.846 | ustawa z dnia 13 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie aplikacji legislacyjnej.

Dz.U.2016.660 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Wartość klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Dz.U.2016.663 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 16/14.

Dz.U.2016.1237 | wyrok z dnia 11 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie depozytu urzędu celnego.

Dz.U.2016.671 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce.

Dz.U.2016.670 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zamknięć urzędowych.

Dz.U.2016.683 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii.

Dz.U.2016.688 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.

Dz.U.2016.685 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Ewidencja czasu pracy i odpoczynku marynarza.

Dz.U.2016.667 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykaz substancji priorytetowych.

Dz.U.2016.681 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Tryb przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku marynarzy.

Dz.U.2016.635 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków.

Dz.U.2019.569 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 maja 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Dz.U.2016.644 | rozporządzenie z dnia 2 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania.

Dz.U.2016.626 | rozporządzenie z dnia 2 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Dz.U.2018.392 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Szczególne zasady wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2021.186 t.j. | ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016.

Dz.U.2016.705 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2016.848 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy