Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.513

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE, W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

Lp.FIRMA SPÓŁKIPREZES RADY MINISTRÓW LUB INNY CZŁONEK RADY

MINISTRÓW, PEŁNOMOCNIK RZĄDU, PAŃSTWOWA OSOBA PRAWNA, W TYM

JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA

NUMER KRSZAKRES

PRZEKAZANYCH

UPRAWNIEŃ,

O KTÓRYCH

MOWA W ART. 8

UST. 1 USTAWY O

ZASADACH

ZARZĄDZANIA

MIENIEM

PAŃSTWOWYM

1.Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w WarszawiePrezes Rady Ministrów0000037957Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
2.Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w WarszawiePrezes Rady Ministrów0000094881Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
3.Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w WarszawiePrezes Rady Ministrów0000109815Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
4.Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w WarszawiePrezes Rady Ministrów0000466256Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
5.Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000055912Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
6.Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w RaciborzuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000207124Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
7.AUTOSAN Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w SanokuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000067912Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
8."BEZETEN" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w BytomiuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000216521Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
9.Biuro Handlowe "CONCRET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w BydgoszczyAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000130020Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
10.Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w BydgoszczyAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000070851Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
11.Cegielnie Kutnowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kaszewach KościelnychAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000333979Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
12.Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w KielcachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000127140Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
13.Chemia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000100551Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
14.Chłodnia Białystok Spółka Akcyjna z siedzibą w BiałymstokuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000186112Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
15.Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w CieszynieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000274209Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
16.Daewoo Motor Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w LublinieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000037343Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
17.Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą we WrocławiuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000016853Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
18.Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne "DOZAMEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we WrocławiuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000085139Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
19.Drukarnia Narodowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KrakowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000035275Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
20.EUROLOT Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000044777Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
21.Fabryka Maszyn w Leżajsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w LeżajskuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000106213Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
22.FAGUM-STOMIL Spółka Akcyjna z siedzibą w ŁodziAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000097716Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
23.Huta "Kościuszko" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w ChorzowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000109444Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
24.Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w KatowicachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000026012Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
25.Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000014800Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
26.Huta Szkła Artystycznego "ZĄBKOWICE" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Dąbrowie GórniczejAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000075508Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
27.Huta Szkła Gospodarczego "ZAWIERCIE" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w ZawierciuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000043226Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
28.Instytut Wzornictwa Przemysłowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000295898Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
29."INOFAMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w InowrocławiuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000079235Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
30.Kancelaria Gospodarcza "ADIUTOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000064238Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
31.Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000171630Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
32.Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w WilkowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000246335Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
33.Krakowskie Centrum Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w KrakowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000022237Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
34.Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KrośnieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000010660Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
35.Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w KrakowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000590980Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
36.LEN Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Kamiennej GórzeAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000006923Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
37.Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna "w likwidacji" z siedzibą w ŚwiebodzinieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000034968Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
38.Małopolski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w TarnowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000045641Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
39.MAXER Spółka Akcyjna z siedzibą w PoznaniuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000021977Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
40.Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe Spółka Akcyjna z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000060730Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
41.MESKO - AGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- KamiennejAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000034886Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
42."METALCHEM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w AnnopoluAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000061298Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
43.METRON - NIGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w KrakowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000057827Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
44.Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000107392Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
45.Narodowe Centrum Sportu - Rozliczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000291803Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
46.OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w KrakowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000245701Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
47.Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "LINOPŁYT"

Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w Wołczynie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000217265Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
48.Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000288470Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
49.PKS Nowy Targ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowym TarguAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000313335Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
50.POLANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w GnieźnieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000288816Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
51."POL-DRÓG Chojnice" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w PawłówkuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000111726Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
52."Polska Agencja Rozwoju Turystyki" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000043695Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
53.Polski Monopol Loteryjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000077431Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
54.Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000031738Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
55."Polskie Nagrania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000235550Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
56.PREFBET Spółka Akcyjna z siedzibą w KatowicachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000121606Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
57."Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kazimierzy WielkiejAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000106418Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
58.Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w WągrowcuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000311546Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
59.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Busku - ZdrojuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000051440Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
60.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w GnieźnieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000319537Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
61.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KielcachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000047244Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
62.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w PuławachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000300196Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
63.Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego "ZAMTEX" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w ZambrowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000049952Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
64.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROMOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Woli RębkowskiejAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000084500Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
65.Przedsiębiorstwo Zbożowo- Młynarskie "PZZ" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KozłowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000179749Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
66.Przędzalnia Czesankowa "ELANEX" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w CzęstochowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000136430Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
67.Przędzalnia Zawiercie Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w ZawierciuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000063527Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
68."PZZ AGRO-PIAST" Spółka Akcyjna z siedzibą w ChorzelowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000108580Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
69.Rafineria Nafty "GLIMAR" Spółka Akcyjna z siedzibą w StrzyżowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000069432Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
70.Rzeszowskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w RzeszowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000011274Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
71."Teofilów" Spółka Akcyjna z siedzibą w ŁodziAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000007187Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
72.Tłocznia Metali "Pressta" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w BolechowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000026874Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
73.TONSIL Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we WrześniAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000021598Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
74."Tradecom" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w MielcuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000050948Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
75.Unimor Radiocom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w GdańskuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000066791Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
76.UNITRA-UNIZET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000293968Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
77.Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w JawczycachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000320810Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
78.WISKORD Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w SzczecinieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000393247Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
79.Wytwórnia Aparatury Wtryskowej "PZL-Mielec"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000055396Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
80.Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w AndrychowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000065325Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
81.Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" Spółka Akcyjna z siedzibą w BrzozowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000107922Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
82.Zakład Utrzymania Ruchu "PZL- Mielec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w MielcuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000076661Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
83.Zakłady Futrzarskie "Kurów 1" Spółka Akcyjna z siedzibą w KurowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000002251Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
84.Zakłady Górniczo-Metalowe "Zębiec" w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w ZębcuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000049427Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
85.Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych "DEZAM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w DzierżoniowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000080230Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
86.Zakłady Metalurgiczne "SKAWINA" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w SkawinieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000038544Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
87.Zakłady Mięsne w Bydgoszczy "BYD-MEAT" Spółka Akcyjna z siedzibą w BydgoszczyAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000011226Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
88.Zakłady Przemysłu Lniarskiego "LENWIT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w WitaszyczkachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000051300Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
89.Zakład Przemysłu Odzieżowego "CORA-ТЕХ" w Krasnymstawie Spółka Akcyjna z siedzibą w KrasnymstawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000070087Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
90.Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego "LENORA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w ŁodziAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000151326Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
91.Zakłady Przemysłu Wełnianego "Krepol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku- BiałejAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000069600Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
92.Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu NiewiadowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000048645Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
93.Zakłady Tkanin Wełnianych "MAZOVIA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Tomaszowie MazowieckimAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000011591Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
94.Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit" Spółka Akcyjna z siedzibą w PionkachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000206684Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
95.Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w LublinieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000037545Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
96.Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" Spółka Akcyjna z siedzibą w KielcachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000146925Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
97.Zakłady Wyrobów Kamionkowych "MARYWIL" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Suchedniowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000046731Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
98.ZMK Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w KrakowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000056738Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
99.Aplikacje Krytyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawieminister właściwy do spraw finansów publicznych0000636771Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
100.BondSpot Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawieminister właściwy do spraw instytucji finansowych0000022931Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
101.Centrum Logistyczne GRYF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinieminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000070356Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
102.Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańskuminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000201647Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
103.C.Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyniminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000024354Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
104."Chłodnia Szczecińska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinieminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000038389Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
105.Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawieminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000285139Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
106.Marina Hotele Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinieminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000165153Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
107.Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzeguminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000011871Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
108.Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańskuminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000019880Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
109.Polskie Ratownictwo Okrętowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyniminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000616517Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
110.Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa-Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawieminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000062574Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
111.Stocznia Gdynia Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyniminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000060409Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
112.STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Spółka z ograniczoną w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinieminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000028502Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
113.Stocznia Szczecińska "Porta Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinieminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000043467Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
114.Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinieminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000033768Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
115.Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańskuminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000040398Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
116.Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyniminister właściwy do spraw gospodarki morskiej0000082699Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
117.Przedsiębiorstwo

Budownictwa

Hydrotechnicznego "ODRA 3" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej0000029387Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
118.Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Tczewieminister właściwy do spraw gospodarki wodnej0000081968Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
119.Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawieminister właściwy do spraw gospodarki wodnej0000015995Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
120.Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańskuminister właściwy do spraw gospodarki wodnej0000051899Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
121.Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawieminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000067663Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
122.Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawieminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000078704Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
123.Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstokuminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000037873Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
124.Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczyminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000183992Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
125.Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańskuminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000195933Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
126.Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicachminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000139719Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
127.Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" - Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcachminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000124925Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
128.Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinieminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowegoArt. 8 ust. 1 pkt 1-2
129.Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowieminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000049387Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
130.Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinieminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000130672Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
131.Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" - Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodziminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000144209Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
132.Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniuminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000097316Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
133.Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - "Radio Olsztyn" Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynieminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000038114Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
134.Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka Akcyjna z siedzibą w Opoluminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000124187Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
135.Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinieminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000121087Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
136.Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio dla Ciebie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawieminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000075953Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
137."Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - Radio Wrocław - Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiuminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000089881Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
138.Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" - Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górzeminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000082137Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
139."Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowieminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000144370Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
140.Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawieminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000017753Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
141.Techfilm

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000120619Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
142."Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawieminister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego0000100679Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
143.Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawieminister właściwy do spraw wewnętrznych0000062594Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
144.Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdrojuminister właściwy do spraw zdrowia0000438391Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2369), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284).